Призначення пенсій

Призначення пенсій – здійснюється за заявою громадян. Працюючі громадяни подають заяву про П. п. за місцем роботи, а непрацюючі – до районного (міського) відділу соціального захисту населення за місцем проживання. Пенсії призначаються районними (міськими) відділами соціального захисту населення. Документи про П. п. розглядаються не пізніш як за 10 днів від дня надходження їх. Повідомлення про відмову в П. п. із зазначенням причин відмови та порядку оскарження відділ соціального захисту населення видає або надсилає підприємству, організації

чи заявникові не пізніш як через 5 днів після винесення відповідного рішення. Пенсія призначається від дня звернення за нею, крім випадків, коли пенсії призначаються з більш раннього строку, а саме: пенсії за віком та в разі інвалідності – від дня досягнення пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, якщо звернення за пенсією надійшло не пізніше 3 місяців від дня досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності; пенсії у разі втрати годувальника призначаються від дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією (ст. ст. 80-83 Закону України “Про пенсійне забезпечення”).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Призначення пенсій - Довідник з правознавства