Проблема буття як передумова філософування

Філософія посбіник

Тема 2. МЕТАФІЗИКА

§ 2. Онтологія як підрозділ метафізики

Проблема буття як передумова філософування

Перебуваючи у постійній взаємодії зі світом, людина прагне осягнути специфіку сутнісні властивості, вияви та форми того, що існує навколо, співвіднести власне буття із нескінченністю Всесвіту. Вихідним поняттям філософського осмислення дійсності, одним з основних предметів філософського знання є буття як існування в усіх його багатоманітних формах.

Онтологія (від грец. “ontos” – “буття”, “суте”) – вчення про буття, розділ філософії, що вивчає фундаментальні принципи буття та його найзагальніші категорії, за допомогою яких відбувається осягнення дійсності. Закономірності світу розкриваються при цьому через осмислення його цілісності, тобто складного зв’язку тієї універсальної єдності, що включає в себе різноманітну конкретність речей, процесів, станів, систем світу, що існують разом зі своїми властивостями й особливостями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Проблема буття як передумова філософування - Довідник з філософії