Продуктивна сила суспільної праці

Продуктивна сила суспільної праці – сукупність конкретних видів трудової діяльності, а отже, зс е системи поділу праці, спрямованих на збільшення обсягів економічних благ. Зростання П. с. с. п. відбувається внаслідок прогресивних змін у всіх конкретних видах праці шляхом удосконалення трудових навиків, набуття позитивного досвіду, підвищення загальноосвітнього та кваліфікаційного рівнів робочої сили, поглиблення суспільного поділу праці, зміщення пропорцій між фізичною і розумовою працею та ін. Основним джерелом зростання П. с. с. п. є перетворення набутих знань у вищу кваліфікацію працівників у процесі праці, збагачення їх новими трудовими навичками. Вимірюється П. с. с. п. відношенням результатів суспільної праці до витрат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Продуктивна сила суспільної праці - Економічний словник