ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ

ВИРІВНЮВАННЯ, РОЗМІЧАННЯ, РІЗАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ

§ 16. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ

Опорні поняття: деталь, складальна одиниця, розмічання заготовки, технологічна карта.

Ознайомившись із властивостями таких конструкційних матеріалів, як тонколистовий метал і дріт, вивчивши різні види з’єднання деталей виробу, можна перейти до такого виду діяльності, як проектування та виготовлення комбінованих

виробів з тонколистового металу і дроту. Термін “комбінований” свідчить про те, що готовий виріб буде отримано після виготовлення його окремих деталей та з’єднання їх у єдине ціле.

Проектування та виготовлення виробу розпочинають з вибору й обговорення завдання. Обирати виріб для виготовлення треба, керуючись певними потребами у використанні готового виробу в побуті та навчальному середовищі, а також наявними знаннями та вміннями з виконання технологічних операцій для його виготовлення.

У попередніх параграфах було показано кресленики таких виробів, як найпростіша модель гелікоптера, підсвічник

та підставка для етикеток. Кожний із цих виробів складається з однієї деталі, над заготовкою для якої здійснюють низку технологічних дій.

Щоб краще засвоїти попередній матеріал, майбутній виріб складатимемо з кількох деталей, виготовлених із тонколистового металу і дроту, які будуть з’єднуватись одна з одною за допомогою розглянутих видів з’єднань.

Таким виробом може бути господарський совок. Він складається з трьох деталей (мал. 142): корпус совка (а), кресленик якого і послідовність розмічання було розглянуто в § 8 (мал. 70), основи ручки (б) та дротяної вставки (в). Після з’єднання дротяної вставки та основи ручки готова ручка приклепується до корпусу совка, як показано на малюнку 142 (г).

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ

Мал. 142. Деталі комбінованого виробу з тонколистового металу та дроту

Послідовність виготовлення господарського совка більш детально висвітлено в технологічній карті, яка є покроковою інструкцією для виготовлення всіх деталей виробу та їх з’єднання з метою отримання завершеного об’єкта праці.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

ВИГОТОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СОВКА

Перелік деталей виробу

Деталі

Назва

Кіль

Кість

Матеріал

Розміри, мм

1

Корпус

Совка

1

Тонколистовий

Метал

0,75x180x240

2

Дротяна

Вставка

1

Сталевий дріт

03×590

3

Основа

Ручки

1

Тонколистовий

Метал

0,75x40x300

4

Заклепка

2

Алюміній

05×8

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ - Праця