Професійні суб’єкти фондового ринку

Професійні суб’єкти фондового ринку – суб’єкти, які постійно спеціалізуються на операціях з цінними паперами, виконують вузький спектр функцій на ринку. Так, інвестиційні компанії спеціалізуються на залученні тимчасово вільних коштів дрібних і середніх інвесторів шляхом випуску власних акцій та облігацій, їх розміщення в цінні папери інших юридичних осіб. Здебільшого такі ж функції виконують інвестиційні фонди. Реєстратори як спеціалізовані підприємства ведуть облік (реєстри) власників іменних акцій, зберігачі цінних паперів (комерційні банки, торговці такими паперами) займаються зберіганням та обслуговуванням обігу акцій та облігацій. Ще одним П. с. ф. р. є депозитарії цінних паперів – юридичні особи, що надають послуги зі зберігання, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Професійні суб’єкти фондового ринку - Економічний словник