Прогнозування демографічне

Прогнозування демографічне – науково обгрунтоване передбачення динаміки чисельності населення, стану його здоров’я, середньої тривалості життя різних вікових груп та інших макроекономічних показників, які характеризують демографічну ситуацію в країні, окремих регіонах світу і на планеті загалом, на підставі нагромадженого досвіду, об’єктивних законів і тенденцій з проекцією на віддалену перспективу. Для цього враховують взаємодію (взаємовплив, взаємозумовленість, взаємопроникнення тощо) економічних, соціальних і біологічних

факторів, особливості демографічної політики та ін. Так, для прогнозування стану здоров’я населення комплексно досліджують соціально-економічну структуру суспільства, рівень життя, вплив НТР, урбанізацію та інші показники, вивчають закономірності розвитку цих процесів, прогнозують показники загальної та дитячої смертності, середньої тривалості життя, в т. ч. чоловіків і жінок, стан навколишнього середовища та інші чинники і обгрунтовують гіпотези про ймовірний стан здоров’я населення на майбутнє. П. д. здійснюється за допомогою математично-статистичних моделей, теорії ймовірності і використовується на практиці для створення умов, які сприяють поліпшенню здоров’я населення. П. д. складаються на 30-50 років. Так, згідно з прогнозами ООН, чисельність населення на Землі до 2050 збільшиться до 9,3 млрд осіб, у т. ч. частка Азії та Африки в ньому становитиме 80%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Прогнозування демографічне - Економічний словник