Прогнозування глобальне

Прогнозування глобальне – розробка прогнозів з загальнопланетарного масштабу, які оцінюють перспективи та проблеми розвитку людства. До П. г. відносять: 1) припинення гонки озброєнь, розрядку напруженості в міжнародних відносинах, загальне і повне роззброєння, забезпечення стабільного миру; 2) подолання екологічної кризи, ефективна й комплексна охорона навколишнього середовища; 3) ліквідація наслідків колоніалізму та неоколоніалізму і подолання відсталості слаборозвинених країн; 4) забезпечення людства, кількість якого зростає, засобами життєдіяльності (продовольством, сировиною, енергією); 5) встановлення демографічної рівноваги та оптимуму на планеті, їх підтримання; 6) оптимізація розселення людства на планеті й мирне освоєння космічного простору; 7) ліквідація хвороб, злочинності, експлуатації; 8) раціональне використання глибин Світового океану; 9) розвиток людини, її освіти, культури, всіх сутнісних сил; 10) вибір моделі людства, передусім соціально-економічної, оптимальної для більшості країн і народів, яка б сприяла розв’язанню всіх інших глобальних проблем людства. Такою моделлю не може бути ринкова економіка, ринкова система, що грунтується на приватній власності, а також сучасні форми науково-технічного прогресу. П. г. розвивається з кінця 60-х-початку 70-х XX ст., з розробкою математичних моделей, низки важливих балансів загальнопланетарного масштабу (паливно-енергетичного, матеріально-сировинного, продовольчого та ін.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Прогнозування глобальне - Економічний словник