Прогнозування норм експлуатації популяцій

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Розділ 11. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ

11.2. Прогнозування норм експлуатації популяцій

Популяція живих організмів практично завжди виступає як основна одиниця використання та керування її розвитком. В усіх випадках Використання ресурсів живої природи повинно базуватися на здатності популяції до саморегуляції своєї чисельності і до поступового відновлення біологічного потенціалу після вилучення певної кількості особин. Визначення норм вилучення особин та біомаси з популяції є центральним

завданням природокористування та визначення порогу стійкості популяції до антропогенного впливу. Перевищення допустимих норм експлуатації популяцій може призвести до її зникнення. Прикладом таких наслідків є популяції атлантичного оселедця, що поширені в акваторії Північно-Західної Атлантики. У 1975 р. спеціалісти виявили критичне зниження чисельності особин та потенціалу відтворення оселедців у цих популяціях. Оскільки масовий промисел не був припинений, то до початку 80-х років промисловий вилов став нерентабельним.

Популяції цього цінного виду до цього часу не відновили свою базову чисельність. Окрім чисельності,

в популяції атлантичного оселедця порушилася статево-вікова і просторова структура, що є важливим фактором нормального функціонування і росту. За умов постійного стеження (моніторингу) за станом розвитку і динамікою змін та контролю за нормою вилучення особин популяції можуть існувати необмежено довгий час і зберігати свою продуктивність.

Стан і певні зміни в популяціях окремих видів рослин і тварин свідчать про зміни в стані навколишнього середовища і є об’єктом спеціального біологічного моніторингу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Прогнозування норм експлуатації популяцій - Довідник з екології