Пропозиції по стимулюванню інноваційного підприємництва в Україні

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Пропозиції по стимулюванню інноваційного Підприємництва в Україні

Для реалізації “Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009 – 2013 роки” (Постанова № 447 14.05.2008 Кабінету Міністрів України)”, з нашої точки зору, необхідно:

1. Регулярно проводити конференції, семінари, наради із зацікавленими представниками департаментів міст (регіонів), підприємств і організацій.

2. Створювати робочі групи для забезпечення сприяння в реалізації проектів

по створенню міських технопарків:

– з вироблення інноваційної стратегії міста (регіону);

– з аналізу та оцінки ефективності роботи підприємств і організацій;

– з розробки програм реформування промислового виробництва на основі інноваційного підприємництва на базі технопарків;

– з розробки програм залучення інвестицій для створення й виробництва інноваційних виробів у формованих технопарках міста (регіону) на основі реальних гарантій повернення коштів;

– із забезпечення формування конкретних інвестиційних проектів і супроводу при реалізації їх та ін.

3. Тема переваг інноваційного

підприємництва повинна постійно бути присутньою в засобах масової інформації, студенських аудиторіях, публічних виступах політиків, як стратегічна задача розвитку нації і держави.

Досить важливою є організація навчання з основ інноваційної діяльності, в тому числі й через конференції, семінари по містах (регіонам) країни з наступних напрямків:

1. Промислове виробництво України в ринкових умовах:

– реформування промисловості;

– регіональні можливості промислового виробництва;

– забезпечення стабілізації й розвитку промислового виробництва;

– особливості промислової політики;

– механізми, що забезпечують реалізацію промислової діяльності.

2. Забезпечення економічного росту в ринкових умовах:

– підприємницька діяльність в умовах ринку;

– мале підприємництво;

– тенденції сучасного економічного росту;

– державна політика в сфері науково-технічної й інноваційної діяльності;

– взаємодія стимулюючих факторів;

– кластери – новий тип просторової організації ринків.

3. Створення технопарків інноваційного підприємництва:

– роль фахівців в інноваційній діяльності;

– закордонний досвід інноваційного підприємництва;

– основні передумови України в області розвитку науки й технологій на перспективу;

– технопарк інноваційного підприємництва;

– концепція формування технопарків.

4. Основи інвестиційного процесу:

– аналіз джерел інвестування промислового виробництва;

– стимулювання інвестицій;

– основні методи інвестування;

– формування інвестиційної стратегії;

– особливості розробки інвестиційних проектів (бізнес-планів);

– приклади складання інвестиційних проектів (бізнес-планів).

Можливі варіанти проведення конференцій, семінарів: дводенних і одноденних. При цьому при проведенні семінарів з попереднім самостійним вивченням методичних матеріалів і відповідною атестацією забезпечується видача сертифікатів.

І, найголовніше, щоб соціальна синергія ідеї ТВОРЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА оволоділа масами, необхідно, щоб це привело до масового створення технопарків і бізнес-інкубаторів, центрів трансферту технологій і індустріальних парків у великих і малих містах, в агропромислових організаціях України! Підштовхнути Вас, шановні читачі, зробити реальний крок до інноваційного підприємництва – таку мету ставили автори.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Пропозиції по стимулюванню інноваційного підприємництва в Україні - Менеджмент