Пропозиція товару

Пропозиція товару – цілеспрямовані дії продавця у формі реклами, виставляння товарів та ін., що засвідчують бажання продати товар на певних умовах та прагнення спонукати до дії покупця. Така пропозиція, або оферта, є твердою (чітко сформованою – із зазначенням назви відповідного товару, ціни продажу та термінів постачання тощо), дається лише одному покупцеві й означає також, що впродовж дії даної оферти продавець не може змінити умови продажу товару, а отже, своїх зобов’язань перед покупцем. Якщо останній не дасть відповіді протягом зазначеного терміну, це означає відмову покупця і звільняє продавця від обов’язків. У разі позитивної відповіді і виконання встановлених угод відбувається поставка товарів, що передбачає їх доставку до покупця на підставі укладеного контракту. Водночас продаж товару завершується лише тоді, коли продавець отримав кошти за поставлені товари або згоду на їх оплату.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Пропозиція товару - Економічний словник