ПРОТЕКЦІОНІЗМ

ПРОТЕКЦІОНІЗМ – економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції; метод державного заохочення національної промисловості, сільського господарства, торгівлі шляхом стимулювання експорту, обмеження імпорту фінансовими засобами, митом тощо.


ПРОТЕКЦІОНІЗМ - Довідник з політології