Пряма мова та діалог. Тематичне тестування (тема “Пряма мова та діалог”)

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 46

Тема: Пряма мова та діалог. Тематичне тестування (тема “Пряма мова та діалог”)

Мета: закріпити знання учнів про пряму мову й діалог, вміння вживати розділові знаки у реченнях з прямою мовою та текстах, що містять діалог; з’ясувати рівень знань та сформованості вмінь з теми “Пряма мова та діалог”; формувати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу.

Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань і вмінь; перевірка

та облік якості засвоєних знань і вмінь).

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Відтворення теоретичних відомостей.

Робота з підручником. Мовчазне читання правила (стор. 95).

ІІІ. Виконання вправ на закріплення.

Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо тексти без їх вилучення).

1. – Дощику, дощику, іди туди, де просять.

– Де косять? – недочув дощик та й побіг на косовицю.

– Дощику, дощику, іди туди, де ждуть.

– Де жнуть? – недочув дощик та й побіг на жнива.

– Дощику, дощику, іди туди, де чорно.

– Де вчора?-

недочув дощик та й побіг туди, де недавно лив.

Народна творчість.

2. – Звідки дощ іде?

– Із неба!

– Де іде той дощ?

– Де треба!

Без дороги ходить скрізь: через поле, через ліс.

– А чи є у нього ноги?

– Та нащо дощеві ноги, коли ходить без дороги!

Є. Гуцало.

3. – Чом, вітриську, розходився, хазяйнуєш у саду?

– Це я в листі заблудився і дороги не знайду.

– А навіщо трусив сливи у некошену траву?

– Бо удався нелінивим, без роботи не живу!

– Ой вітриську, робиш шкоду! Угамуйся хоч на мить!

– Краще геть піду з городу, в чистім полі буду жить!

Т. Коломієць.

ІV. Перевірка самостійної роботи учнів.

V. Проведення тематичного тестування.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Пряма мова – це

А) висловлення певної особи, передане від імені того, хто з нею спілкувався;

Б) точно відтворене висловлення певної особи, передане від її імені;

В) приблизно передане висловлення певної особи.

Скласти (пригадати) й записати речення з прямою мовою після слів автора, пряму мову підкреслити (напр.: То ж цвіла калина, червоніла, достигала, всьому світу заявляла: “Я – країна Україна! На горі калина!” (П. Тичина.) Віти й трави тихо моляться уклінно: “Невмируща будь, калино-Україно” (Д. Білоус.). Раз мені казала мати: “Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх щоб у серці ти зберіг!” (М. Хоросницька.)

2. Пряма мова береться

А) в лапки;

Б) в дужки;

В) в тире з обох боків.

Накреслити схему речення з прямою мовою після слів автора.

3. Діалог – це

А) зв’язне висловлювання однієї особи;

Б) різновид прямої мови, що передає розмову двох або кількох осіб;

В) слова, яке вказують, кому належить пряма мова.

Скласти (пригадати) й записати діалог із двох реплік (напр.: – Чом ти, Петрику, сумний? – Каже мама: “Руки мий!” (В. Марсюк.).

4. Репліка – це

А) слово, яке називає особу, яка бере участь у діалозі;

Б) заключні слова кожного з діалогів;

В) слова одного з учасників діалогу.

Скласти схему діалогу з трьох реплік (або діалог із трьох реплік).

5. У реченні Казав пан: “Кожух дам!” (Нар. творч.) слова кожух дам є

А) вставними словами;

Б) словами автора;

В) прямою мовою.

Подане вище речення перебудувати так, щоб слова автора стояли після прямої мови.

6. Висловлювання – Поїхали з нами, бабусю!

– Ніколи, синку, їхать, треба йти! (Нар. творч.)

А) є реченням з прямою мовою;

Б) є діалогом із двох реплік;

В) є діалогом із трьох реплік.

Подані вище речення поширити словами автора.

VІ. Відповіді вчителя на запитання учнів щодо відповідей на тести та виконання тестових завдань (після того, як зібрано зошити).

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

VІІІ. Домашнє завдання.

Повторити п. 13, вправа 246.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Пряма мова та діалог. Тематичне тестування (тема “Пряма мова та діалог”) - Плани-конспекти уроків по українській мові