ПРЯМОКУТНИК. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. КАЛЕНДАР

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

Урок 30. ПРЯМОКУТНИК. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. КАЛЕНДАР

Мета: розширити знання учнів про прямокутник; поглибити знання про календар; формувати вміння знаходити числові значення буквених виразів; розвивати кмітливість; виховувати бажання надавати допомогу у складній ситуації.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток на с. 56)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні

на уроці ви більше дізнаєтесь про прямокутник.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 43-44)

Завдання 243

Учні “ланцюжком” розв’язують завдання. Один учень працює біля дошки, решта – у зошитах.

– Прочитайте рівності; нерівності, у яких потрібно поставити знак “>”; знак “<".

Завдання 244. Колективне опрацювання матеріалу

– Скільки прямих кутів у кожному чотирикутнику?

– Чотирикутник, у якого всі кути прямі,- це прямокутник.

Давайте виміряємо довжину сторін. Що ви про них скажете? (Сторони, які лежать одна навпроти іншої, рівні.)

Учитель на дошці

фіксує властивості прямокутника.

– Називаються ці сторони протилежними. Протилежні сторони прямокутника рівні.

– Виміряйте і запишіть довжину сторін прямокутників.

– Знайдіть периметр кожного прямокутника.

Завдання 245. Фронтальне вивчення змісту задачі

Під час відтворення змісту учні на дошці зображують умову задачі. Після цього учні працюють самостійно, один учень – за закритою дошкою.

Завдання 246

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 247. Усне виконання завдання

– Відгадайте загадку.

– Дванадцять братів

Один за одним ходять,

А один одного не обходять. (Місяці року.)

– Розглянемо календар. Про що можна дізнатися?

– Тут є цілий рік: назви місяців, днів тижня, кількість днів у місяці, святкові й вихідні дні.

– Скільки місяців має рік?

– Назвіть усі місяці, у яких по 30 днів; по 31 дню.

– У лютому буває 28 або 29 днів. Рік, у якому лютий має 29 днів, називають високосним.

Кількість днів у місяці легко визначити за допомогою зігнутого кулака: кісточка – 31 день, “долина” – 30 днів. Промовляємо: січень – 31, лютий – 28 або 29, березень – 31 і т. д.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра “Додай словечко”

– Продовжте висловлювання так, щоб вони стали істинними.

– У році… місяців.

– У році… зимових місяці: …, …, …

– У році… весняних місяці: …, …, …

– У році… літніх місяці: … , … , …

– У році… осінніх місяці: …, …, …

– … рік кінчає, а… починає.

– У місяці… тижнів.

– У тижні… днів.

– Найкоротший місяць у році – …

2. Обчислення значень виразів

27 – (7 + 5)

16 – (8 + 6)

32 – (2 + 9)

14 – (7 + 4)

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

– Катруся назбирала в парку каштани, Іванна – каштани і жолуді. Коли дівчатка перелічили свої знахідки, то виявилося, що кількість зібраного природного матеріалу в них однакова. Якого природного матеріалу дівчатка зібрали більше? (Каштанів) Менше? (Жолудів)

– Запишіть суму п’яти непарних чисел, якщо ця сума дорівнює 25. (1 + 3 + + 5 + 7 + 9 = 25)

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що нового дізналися на уроці?

– Як оцінюєте свою роботу?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 44, завдання 248; 249.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 30

1. Перевірка домашнього завдання (с. 43, завдання 241;242)

Завдання 241

– Скільки другокласників учать вірші?

Завдання 242

– Прочитайте вирази, у яких відповіді – круглі числа; у відповідях яких є цифри 3 або 2.

2. Усні обчислення. Гра “Сходинки”

ПРЯМОКУТНИК. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. КАЛЕНДАР

3. Складання і розв’язування задачі за коротким записом

ПРЯМОКУТНИК. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. КАЛЕНДАР

4. Хвилинка каліграфії

– Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. 1; 10; 2; 20; 3; …

5. Геометричний матеріал

ПРЯМОКУТНИК. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. КАЛЕНДАР

– Які фігури ви бачите?

– Скільки кутів у кожному чотирикутнику?

– Знайдіть фігури, у яких усі кути прямі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРЯМОКУТНИК. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. КАЛЕНДАР - Плани-конспекти уроків по математиці