Раціональні числа: додавання і віднімання. Розв’язування вправ

Урок № 79

Тема. Раціональні числа: додавання і віднімання. Розв’язування вправ

Мета: підготувати учнів до виконати тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, вдосконалення вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ Оскільки вправи домашнього завдання дублюють вправи, розв’язані на попередньому уроці, доцільно з метою збереження часу, перевірити вибірково зошити у “слабких” учнів та звернути увагу лише на завдання 2, 4 (згадаємо протилежні числа і правила порівняння

раціональних чисел).

II. Систематизація та узагальнення знань

Усні вправи

1. Обчисліть:

А) -1 + (-7); – 17 + (-13); -10 + (-20); -0,2 + (-2,8); (-10) + (-90), –Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ+Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ;

Б) -3 + 3; -7 + 7; -5 + 3; -11 + 8; 10 + (-6); 12 + (- 16); -5 + 6; -7 + 19;

В) 5 – (-2); 5 – 7; -3 – 8; -6 – (-9).

2. Чи правильно розкрито дужки?

А) 3 + (-5 – 2) = 3 – 5 – 2;

Б) 3 – (-5 + 2) = 3 + 5 – 2;

В) 3 – (5 – 2) = 3 – 5 – 2;

Г) 3 – (5 + 2) = 3 – 5 + 2.

3. Ігровий момент

4

0

-9

2

-3

5

-8

-4

3

-7

12

-6

-11

-1

-5

11

Сума

чотирьох чисел, що стоять в одному ряді (по вертикалі, або по горизонталі, або по діагоналі), дорівнює: а) -10; б) -24. Назвіть ці числа.

4. * Учитель записує на дошці числа-3; 5; -7 і говорить: “Я додав два числа і від цієї суми відняв третє число. У мене вийшло деяке від’ємне число. Яке?”

@ Під час розв’язування усних вправ учні повторюють основні алгоритми, пов’язані із додаванням і відніманням раціональних чисел. Більш детальніше додавання, віднімання і їх особливості розглядаємо під час виконання письмових вправ.

III. Узагальнення та вдосконалення вмінь Розв’язування вправ

1. а) Виконайте додавання: -379 + 948; -0,81 + 0,66; -5 + Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ; Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ+Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ.

Б) Знайдіть значення виразу, спростивши його 1Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ+ (-3,8) + а + (-2,2), якщо а = -4,75; а = 2Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ; а = 24; а = -2Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ.

В) Обчисліть дії, обравши зручний порядок дій:

Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ + (-0,45) + Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ; -2,43 + 6,31 + (-3,21) + 0,49 + 4,43.

2. а) Виконайте віднімання: -3,2 – (6,3); -4Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ– 1Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ; -2,6 – (-1,4); 2Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ – 3Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ.

Б) Розв’яжіть рівняння: 2,4 + х = -2Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ; z – Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ = 6Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ.

В) Знайдіть значення виразу: Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ– (-1,8 – 4,3) – 5,7.

3. Розкрийте дужки і спростіть вираз:

А) (5,3 + а) – (а + 6,4);

Б) – (9,4 – b) + (- b + 3,7);

В) – (х – 5,8 – у) – (11,3 – х);

Г) -(a – b – 7,4) + (-7,4 + b + a).

4. Обчисліть:

А) -10,8 + Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ;

Б) -2Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ– |2,6 – 3,8|;

В) 12 – Раціональні числа: додавання і віднімання. Розвязування вправ.

5. Розкрийте дужки і знайдіть значення виразу:

А) 4,35 – 5 – (1,63 – 2,72);

Б) (0,211 + 0,817) – (0,302 – 0,7);

В) – 8,543 – (-3,52 + 7,133 – 1,48) – (4,006 + 0,5).

6. Розв’яжіть рівняння: а) 11 – х – 8 = -2,3; б) – х + 7 – 18 = 5.

IV. Підсумки уроку

Ігровий момент “Найрозумніший*

Тестові запитання

На дошці записані два різних числа, наприклад -11 та 3. Учень швидко відповідає на запитання, які учитель ставить у короткій формі.

1) Модулі.

2) Яке з чисел більше?

3) Два цілих числа між ними.

4) Два числа, менші за обидва.

5) Два числа, більші за обидва.

6) Сума чисел.

7) Різниця.

8) Сума першого і числа, протилежного другому.

V. Домашнє завдання

1. Знайдіть значення виразу:

А) -2,9 + 1,8 + (- 11,1) – |-7,2|;

Б) -5,4 – (-10 – 5,4 + 4,7).

2. Розкрийте дужки і спростіть вираз:

А) (5,4 – а) – (-4,7 + а),

Б) -11,3 – (-5 – 6 + 7,8).

3. Розв’яжіть рівняння: а) 7,3 – х = -1,2; б) (х + 1,2) – 1,9 = – 2,4.

4. Знайдіть значення виразу -13,5 + (-х), якщо х = 1,6; -3,2.

5. Знайдіть суму всіх цілих чисел, які є розв’язками нерівності -5 < х < 3.

6. Розв’яжіть рівняння: а) -2,9 – (х – 3,7) = -2; б) |х| -2,1 = 3; в) |4 – х| = 9.

7. Знайдіть відстань між точками А(х) і B(у), якщо: a) x =-5; y = 1; б) х = -4; у = -0,5.

8. Відстань між точками Сіх) і ЖЗ) дорівнює 6 одиниць. Знайдіть координату точки С. Скільки може бути таких координат?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Раціональні числа: додавання і віднімання. Розв’язування вправ - Плани-конспекти уроків по математиці