Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів

Урок № 11

Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів

Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними піл час вивчення теми “Раціональні вирази”.

Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити з виконаною домашньою контрольною роботою № 1 (роботу перевірити та врахувати-під час виставлення тематичною балу).

III. Формулювання мети і завдань уроку

Вчитель ще раз може наголосити, що метою контрольної

роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: показати знання змісту основних понять та алгоритмів, вивчених у темі, а також уміння застосовувати набуті знання під час розв’язування вправ.

IV. Умова тематичної контрольної роботи № 1

Варіант 1

1. Знайдіть, при яких значеннях змінної має зміст вираз: а) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; б) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

2. Скоротіть дріб: а) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; б) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; в) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; г) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

3. Виконайте дії: а) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; б) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; в) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів;

г) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

4. При яких натуральних значеннях п вираз Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів набуває цілих значень.

5. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінних вираз тотожно дорівнює нулю: Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

Варіант 2

1. Знайдіть, при яких значеннях змінної вираз мас зміст: а) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; б) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

2. Скоротіть дріб: а) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; б) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; в) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; г) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

3. Виконайте дії: а) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; б) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; в) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів; г) Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

4. При яких натуральних значеннях п вираз Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів набуває цілих значень?

5. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінних вираз тотожно дорівнює нулю: Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв’язань завдань контрольної роботи, заготовлених учителем заздалегідь.

VI. Домашнє завдання

1. Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв’язаннями).

2. Повторити алгоритми виконання множення і ділення звичайних дробів, означення і властивості степеня з натуральним показником, а також формули скороченого множення (за довідником 7 класу).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів - Плани-конспекти уроків по математиці