Реакції в гетерогенному і гомогенному середовищі

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Більшість хімічних реакцій “миттєво” не відбуваються. Для реакції між початковими речовинами й утворенням продуктів потрібний певний час, який може бути дуже коротким.

Запам’ятайте: реакції між Іонами відбуваються, як правило, набагато швидше, ніж реакції між молекулами.

1. Реакції в гетерогенному і гомогенному середовищі

Реакції можуть відбуватися між речовинами в гетерогенному середовищі (наприклад, суміші з твердих речовин, суспензії й емульсії), а також між речовинами в гомогенному середовищі (наприклад, у розчинах або газових сумішах).

Реакцію між речовинами в гетерогенному середовищі називають гетерогенною реакцією. Реакцію, в якій початкові речовини та продукти знаходяться в гомогенному середовищі, називають гомогенною реакцією.

Приклад. Реакція хлоридної кислоти з магнієм є гетерогенною реакцією. Нейтралізація хлоридної кислоти розчином їдкого натру є гомогенною реакцією.

У гетерогенній реакції на відміну від гомогенної час реакції значною мірою визначається рівнем дисперсності реагентів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Реакції в гетерогенному і гомогенному середовищі - Довідник з хімії