Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 23

Тема. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Цілі уроку: закріпити знання учнів про хімічні властивості основ; розвивати вміння й навички проведення хімічного експерименту складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей лугів і нерозчинних основ.

Тип уроку: формування вмінь і навичок, урок-дослідження.

Форми роботи: лабораторна робота, робота з опорною схемою.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів

Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви, плакат “Правила техніки безпеки в кабінеті хімії”.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Робота з опорною схемою “Хімічні властивості основ”

– На основі знань про хімічні властивості основ заповнимо опорну схему “Хімічні властивості основ”.

– Згадаймо, яких правил необхідно дотримуватися в хімічній лабораторії.

(Звертаємося до таблиці “Правила техніки безпеки в кабінеті хімії”.)

III. Формування навичок

і вмінь

Лабораторна робота № 4. Взаємодія розчинів лугів з кислотами

У дві пробірки наливаємо по 1 мл NaOH і по одній-дві краплі фенолфталеїну. Потім в одну з них по краплях додаємо хлоридну кислоту, у другу – сульфатну кислоту. Заносимо результати до протоколу.

Реагенти

Що спостерігаєте?

Рівняння реакції

Висновок

NaOH

HCl

NaOH

H2SO4

Cu(OH)2

HCl

Лабораторна робота № 5. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами

Нам необхідно одержати купрум(ІІ) гідроксид. Як це зробити? Яку властивість основ для цього можна використати?

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

До одержаного осаду по краплях додаємо хлоридну кислоту.

– Які ознаки хімічної реакції спостерігаємо?

Запишіть результати досліду до протоколу.

Лабораторна робота № 6. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Нерозчинні основи за нагрівання розкладаються на оксид і воду. Перевіримо це на практиці.

Одержіть купрум(ІІ) гідроксид, закріпіть пробірку в пробірко-тримачі.

– Як правильно нагріти пробірку?

– В якій частині полум’я необхідно нагрівати пробірку? (У верхній, найбільш гарячій)

– Що спостерігаємо? Запишемо рівняння реакції:

Cu(OH)2 Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання СuO + Н2O

Укажіть тип реакції. (Реакція розкладу)

Висновок. З якими властивостями основ ми познайомилися на цьому уроці?

– Реакція нейтралізації.

– Розклад нерозчинних основ.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Керована практика

Завдання 1. Обчисліть кількість речовини води, що утвориться внаслідок нагрівання алюміній гідроксиду масою 15,6 г.

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

1) Обчислимо кількість речовини Аl(ОН)3 за формулою Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання = m/M:

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

2) Складемо пропорцію й обчислимо кількість речовини води:

0,2 моль : 2 моль = х моль : 3 моль

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Відповідь: 0,3 моль.

Завдання 2. Здійсніть перетворення:

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати завдання до нього.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про використання основ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання - Плани-конспекти уроків по хімії