РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

§13. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

137. Прочитайте. В кожному реченні визначте слова, які відповідають на одне й те саме питання та відносяться до одного й того ж члена речення. Поставте ці питання.

1. Красить не краса, а розум. 2. Пишуть не пером, а умом. 3. Старанність і труд усе перетруть. 4. Поспішай не язиком, а ділом! 5. Молоде орля вище й далі орла літає. 6. Праця сама за себе скаже й покаже.

Однорідні члени речення відповідають на одне й те саме питання, поставлене

від одного й того ж слова в реченні.

Наприклад: Тато і мама вертались до хати (В. Терен).

Однорідні члени речення не залежать одне від одного, між собою вони рівноправні і не утворюють словосполучення.

В одному реченні може бути два і більше рядів (груп) однорідних

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

138. Прочитайте. Визначте однорідні члени речення. Поставте до них питання.

1. Синіли води, гори і долини (Я. Перебийніс). 2. Річка синіє, зітхає, сміється (М. Рильський). 3. Білий туман вкутав річку, ліс і лан (А. Камінчук). 4. Шумлять сади вишневі, яблуневі (О. Ющенко). 5. Дуби ростуть поволі, неквапливо (М. Рильський).

Якими

частинами мови виражено однорідні члени в кожному з речень?

Який розділ науки про мову вивчає члени речення? Який – частини мови?

139. Перепишіть. Визначте та підкресліть однорідні члени речення.

1. В моїм краю ростуть дуби, ялини (Б. Зубар). 2. Подарувала щедра доля вербу, калину і тополю (Л. Коваленко). 3. А маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом (Марко Вовчок).

4. Благоговію перед калиною, перед Славутичем і Україною (О. Астаф’єв). 5. Чисто, щедро, шепітливо горнеться трава! (Т. Майдановий).

Поясніть написання великої літери.

Поясніть значення слова благоговіти. Звіртеся зі Словничком почуттів.

40. Перепишіть. Підкресліть однорідні члени речення. Укажіть речення, у яких два і більше рядів однорідних членів.

1. Спускалася ніч, утихомирювала людські клопоти, руки й думки (Панас Мирний). 2. Вечірнє сонечко гай золотило, Дніпро і поле золотом крило (Т. Шевченко). 3. Пахощі од васильків та м’яти заповнювали хату, лоскотали чуття (Панас Мирний).

Укажіть слова, ужиті в переносному значенні.

Поясніть написання виділених слів.

141. Прочитайте речення. Визначте однорідні члени речення. Які з них поєднані між собою інтонацією переліку, а які – інтонацією протиставлення? Які поєднано лише інтонацією без сполучників?

1. Пам’ятай, не забувай батьківську стежину. Прикрашай, шануй, люби дім свій, Батьківщину (В. Гринько). 2. Козаки цінували не тільки силу, а й жарти (Л. Масенко). 3. Не золото тут я збираю, а щирі слова (М. Тарновський). 4. Людина починається з душі. Її красу формує світле слово, думки, книжки чудові і розмови (Л. Коваленко).

Які розділові знаки ставлять між однорідними членами речення?

Уявіть, що вам запропонували розробити листівку-запрошення до України. Що б ви на ній зобразили? Розкажіть. У розповіді вживайте речення з однорідними членами речення.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

142. Перепишіть речення. Однорідні члени речення підкресліть. Як вони поєднуються між собою? Поясніть уживання розділових знаків.

1. Реве та стогне Дніпр широкий (Т Шевченко). 2. Шумить Дніпро, сивіє, чорніє, плескає в береги (Марко Вовчок). 3. Синіли і ревіли темнокосі хвилі (М. Рильський). 4. Під човном клекотіло, шуміло, вирувало (М. Коцюбинський). 5. Виють і плещуть, б’ють і ревуть дніпрові пороги (Б. Грінченко). 6. Дніпр клекоче, стогне, плаче, гриву сірую трясе (А. Метлинський).

Як ви гадаєте, чому в реченнях про Дніпро ужито переважно однорідні присудки? Поясніть.

Складіть три речення про Дніпро з: 1) однорідними підметами;

2) однорідними додатками; 3) однорідними означеннями.

143. Перепишіть прислів’я. Розставте пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення.

1. Обгороджуй себе не парканом а приятелями. 2. Пояснюй не штурханцями а слівцями. 3. Не бурчи а навчи. 4. Нудна не мовчанка а пуста балачка. 5. Щеня мале та завзяте. 6. Працьовита бджола має короткий вік але велику шану.

144. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені сполучники. Однорідні члени речення підкресліть.

1. Багатство не в майні, … в гідності (3 Біблії). 2. Крапля довбає камінь не силою, … частим падінням. Людина стає вченою не силою, … читанням (Овідій). 3. Книжки слід не прочитувати,… читати і перечитувати (Пліній Молодшай). 4. Усяка школа славна не числом,… славою своїх учнів (М. Пирогов).

145. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть їх уживання.

1. Я так люблю природу 3 нею я зливаюся і серцем і душею (В. Сосюра). 2. Люблю свій край удень і вночі вранці і ввечері (Панас Мирний). 3. На цій землі родять щедро правда і добро мудрість і розум (Є. Гуцало). 4. І даль і гай і темні кручі відбились в лагідній воді (Є. Маланюк).

146. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть речення, ускладнені однорідними членами. Однорідні члени речення підкресліть.

Історія нашого народу велика героїчна. Він пройшов через випробування тяжко жив і змагався. Він оборонявся будував фортеці й міста орав ниви.

Наш народ створив дивовижний світ пісень казок оповідань легенд. Він зробив усе, щоб ти мав рідну землю місто село дім. Люби ж його! Він народив тебе батьків твоїх дідів та прадідів. Шануй його мову історію культуру.

За В. Шевчуком.

Чи є висловлювання текстом?

Свою думку поясніть.

Роздивіться ілюстрації до народної української казки “Три брати”, виконані Катериною Штанко. Розкажіть, що зображено на них і на обкладинці підручника. У відповіді вживайте речення з однорідними членами.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ – ГОВОРІННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ПРЕДМЕТА

147. Прочитайте. Який предмет описано у висловлюванні? Яке загальне питання можна поставити до висловлювання в цілому?

Бабусина скриня була чимала, дерев’яна, але не трухлява, хоч і стара. Тільки розсохлася дуже. Стояла на коліщатках, зовні була окута широкими смугами заліза.

Усередині скриня була гарно помальована. По стінках були зображені квіти. На полупаному віку скрині сяяла ціла картина. На ній був козак Мамай із кобзою. Картина зовсім не почорніла од кіптяви часу.

Скриня мала прискринок для грошей, коралів, для ниток і голок.

За О. Ільченком.

Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

Що вам відомо про козака Мамая? Які почуття викликає у вас народна картина “Козак Мамай”?

Яке було призначення скрині? Чому літні люди досі зберігають скрині?

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

Опис це висловлювання, у якому йдеться про ознаки предмета. Ці ознаки є постійними або одночасними. В описі йдеться про ознаки всього предмета та про ознаки його окремих частин.

До опису можна поставити одне з таких питань: ЯКИЙ? ЯКА? ЯКЕ? ЯКІ?

148. Прочитайте висловлювання. Значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком. Які предмети описано? Чи можна поставити до висловлювань загальні питання яка книжка? та який диск?

І. Книжка великого формату – 30 х 19 см.

Товщина книжки – 4,5 см. Обкладинка тверда, матова, брунатного кольору. Назву книжки – “Українська міфологія” – розміщено у верхній третині обкладинки і виведено золотистими літерами. Під назвою зображено знайдену під час розкопок стародавню прикрасу. На спинці обкладинки зображено давню скульптуру та повторено назву книжки. Вага книжки – 400 г.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

II. Компакт-диск виготовлений із синтетичного матеріалу. Він має форму кола, діаметр якого 12 см. На поверхні диска є мікроскопічні канавки, які не сприймаються зором.

Посередині диска – отвір діаметром 1,5 см.

Навколо отвору – ущільнення з прозорого матеріалу, на якому зроблено два написи: назва виробника та технічна харакетристика диска.

Такі ж написи великими літерами зроблено на зворотному боці диска. Там же зазначено тривалість звучання записаної на диску інформації.

Робочий бік диска має колір металу. Зворотний бік – яскраво-бірюзовий. Диск гарно відшліфований, має акуратний блискучий обідець.

149. Прочитайте. Доведіть, що подане висловлювання є описом. Скористайтеся підказкою.

Козельки

Стебло в козельків молочаїсте. З розетки, розстеленої по землі, оте стебло виганяється на зразок хатньої антени: тонше коліно росте з товщого і отак на три-чотири поверхи, поки споруда не завершиться невиразною жовтенькою квіткою.

Усередині стебло має білий, липкий, гіркий на смак сік. Зверху ж воно вкрите м’якеньким кожушком із сірої вовни.

За І. Сенченком.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

У висловлюванні вказані постійні (або одночасні) ознаки предмета (назвати предмет). Вказано ознаки таких його частин (назвати ці частини). До висловлювання можна поставити загальне питання (назвати питання). Отже, висловлювання є описом предмета.

У реченнях опису умовно визначають відоме та “нове”.

Відомим є назва предмета або його частини.

Новим є назва ознаки цього предмета або його частини.

Наприклад, у реченні Кущ високий і розлогий “відомим” є слово кущ (назва предмета), “новим – слова високий, розлогий (ознаки предмета). У реченні Гілки міцні, кора на них темна “відоме” – слова гілки, кора (частини предмета кущ), “нове” – міцні (ознака предмета гілки) та темна (ознака предмета кора).

На письмі “відоме” та “нове” позначають так:

В Н Н В Н В Н

Кущ високий та розлогий. Гілки міцні, кора на них темна.

150. Перепишіть речення, позначте в кожному з них “відоме” та “нове

Початковими літерами над відповідними словами.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

1. Пампушки невеличкі, круглі та пишні, пахучі й рум’яні (З довідника). 2. Мандаринка була не іграшкова, а справжня, золота й кругленька, як сонечко, смачна й солодка (За О, Іваненко). 3. Черешні великі, жовтаво-білі, прозорі, запашні, прохолодні (В. Земляк). 4. Дідова шапка старенька, товста і важка (За О. Довженком).

151. Прочитайте загадки, відгадайте їх. З уроків літератури ви знаєте, що загадка – це прихований опис предмета. Поміркуйте: “відоме” чи “нове” покладено в основу такого прихованого опису?

1. Круглий, як куля, зелений, як трава, червоний, як кров, солодкий, як мед. 2. Що то за коні стоять на припоні: довгасті, голчасті, зеленої масті, нікого не возять, лише солі просять? 3. Блищить дивне скельце і з усіх кривляється: як до нього усміх-

Нешся, воно теж всміхається. 4. Чорний Іван, дерев’яний каптан: де носом проведе, там помітку кладе.

Відгадки. Огірки. Дзеркало. Олівець. Кавун.

Складіть 2-3 загадки, запропонуйте вашим друзям їх відгадати. “Відоме” чи “нове” становить кожна з відгадок?

Опис предмета не слід сплутувати з оцінкою предмета, хоч оцінка, як і опис, відповідає на питання який? яка? яке? які?

Опис предмета передає такі його ознаки, як розмір, форма, колір (сприймаємо зором), запах (сприймаємо нюхом), гучність (сприймаємо слухом) та ін.

Оцінка предмета є результатом людського мислення.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Предмет

Опис предмета

Оцінка предмета

Яблуко

Велике, рум’яне, смачне, ароматне

Чудове

Соловейко

Маленький, сірий, прудкий, голосистий

Прекрасний

152. Подані словосполучення запишіть у дві колонки:

1) назва предмета + його опис;

2) назва предмета + його оцінка.

1. Троянда червона. Троянда прекрасна. 2. Бузок запашний. Бузок привабливий. 3. Фіалка гарненька. Фіалка невеличка.

4. Стебло цупке. Стебло неприємне. 5. Стовбур шорсткий. Стовбур відразливий.

Роздивіться зображення трансформера, встановленого поблизу Одеси. Складіть його опис і дайте оцінку.

Якій із улюблених іграшок свого дитинства ви хотіли б установити пам’ятник?

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

Опис предмета може бути складений у науковому чи в художньому стилях.

Мета наукового опису – забезпечити точність інформації про розмір, форму, вагу, колір предмета тощо. Науковий опис здебільшого стислий, усі слова в ньому вживають у прямому значенні.

Мела художнього опису – створити образ предмета, викликати до нього певне ставлення. У такому описі використовують художні засоби: епітети, порівняння та ін. Часто в художньому описі предметові складають оцінку.

153. Прочитайте – Який з поданих уривків складено в науковому стилі, який – у художньому? Свою думку поясніть. Скористайтеся підказкою.

I. Шапка красноголовця (підосичника) – 5-20 см у діаметрі, по – душкоподібна, з обвислою по краях шкіркою, волокниста, суха, темно-червона, оранжево-червона або бурувата. Колір шапки змінює відтінки, при достиганні вицвітає. Пеньок гриба сірий, циліндричної форми, донизу потовщений, 8-14 см завдовжки, 1,5 – 3 см завтовшки.

З довідника.

II. Ось стоять два близнюки-красноголовці. Вони такі молоденькі, що їхні зарошені туманом картузики не встигли відліпитись од міцних товстеньких ніжок. Вони такі гарні!

На зарослій зозулиним льоном купинці стоїть отакенне красноголовище! Шапка на ньому перебакирилась, завбільшки вона не менше полумиска, а ніжка завтовшки з мою руку. Такого я ще ніколи не бачив!

За М. Стельмахом.

ПІДКАЗКА

В уривку (назвати номер або заголовок) подано вичерпну інформацію про основні ознаки предмета, чітко вказано (назвати, що саме: розмір, форму, вагу та ін.) предмета. Усі слова вжито в прямому значенні. Опис стислий, конкретний. Отже, опис складено в науковому стилі.

В уривку (назвати номер або заголовок) названо не всі, а лише головні ознаки предмета (назвати, які). У описі використано слова, вжиті в переносному значенні (назвати ці слова). Використано художні засоби (назвати). Отже, опис складено в художньому стилі.

154. Складіть художній опис предмета, який дуже потрібен вам у щоденному житті (пенала, мобільного телефона та ін.). Скористайтеся пам’яткою.

Уявіть собі “чарівний” предмет, про який йдеться в казках або фантастичних художніх творах: шапку-невидимку, чарівну паличку… Пофантазувавши, складіть і запишіть художній опис такого предмета. Скористайтеся пам’яткою.

– Роздивіться фотографії “мешканців” парку кованих скульптур, що його створено в Донецьку. Складіть художній опис Півника або Колобка.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

Як скласти опис предмета

Накресліть на чернетці таблицю з двох колонок. Першу назвіть “відоме”, другу – “нове”.

Уважно роздивіться предмет, який маєте описати.

Визначте частини цього предмета, з’ясуйте їхні назви. Назви частин предмета впишіть у першу колонку таблиці.

Назвіть ознаки кожної з визначених вами частин предмета. Назви ознак упишіть у другу колонку таблиці.

Запишіть на чернетці кілька речень опису предмета. Обов’язково використовуйте “відоме” і “нове” з таблиці.

Зосередьтеся на тому, який опис предмета ви маєте скласти: науковий чи художній.

Якщо ви складаєте науковий опис, подбайте, щоб усі слова було вжито в прямому значенні.

Якщо опис предмета художній, обов’язково використайте слова в переносному значенні, а також художні засоби: порівняння та епітети.

Якщо опис художній, завершіть його оцінкою предмета.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ – ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ ОПИС ПРЕДМЕТА

155. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту, з’ясуйте його стиль. Які типи мовлення поєднано в тексті?

Шабля

Усе життя українських козаків проходило в боротьбі з ворогами.

Козаки були мужніми та вправними воїнами. Вони добре озброювалися, мали гармати, рушниці, списи, шаблі та пістолі.

Шаблі в козаків були не дуже довгі, але гострі. Леза шабель укладали в піхви. Найчастіше піхви робили дерев’яні, обшивали їх шкірою, оздоблювали вирізаним із дерева орнаментом.

На лезах шабель робили золоту насічку.

Шабля – улюблена зброя козака. У піснях її називали сестрицею рідненькою, панночкою молоденькою.

Шаблі козаки віддавали перевагу перед усілякою іншою зброєю. Шаблю вважали зброєю найчеснішою.

За Д. Яворницьким.

Складіть і запишіть план тексту.

Усно перекажіть текст за планом.

156. Складіть художній опис будь-якої побутової речі: кухлика, глечика, вазона для квітів, іграшки. Опис запишіть. Той же предмет намалюйте (олівцями, фломастерами або фарбами). Запам’ятайте: те, що описано словами, завжди можна передати одним малюнком або фотографією.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (без сполучників і зі сполучниками а, але, і) - Українська мова