Речове право

Речове право – право, об’єктом якого є речі, тобто все те, що являє собою єдину цілісність і має майнову цінність. Як правило, Р. п. стосується лише гак званих тілесних речей. Термін Р. п. має міцні корені в римському праві, де наводили таке визначення речі: тілесна річ – просторово обмежений предмет природи, позбавлений волі. Сучасні вчені визначають річ як предмет зовнішнього світу, який перебуває в натуральному стані в природі або створений працею людини і є основним об’єктом в майнових правовідносинах.


Речове право - Довідник з правознавства