Рефлекси – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Рефлекси

Регуляція фізіологічних систем організму, його рухової активності вважається нижчою нервовою діяльністю. Здійснення поведінкових реакцій і психічних процесів є проявом вищої нервової діяльності.

Основою вищої нервової діяльності є рефлекси.

Рефлекс – це реакція організму у відповідь на подразнення, яка здійснюється і контролюється центральною нервовою системою. Рефлекторна дуга – це шлях,

по якому проходять нервові імпульси при прояві рефлексу.

Види рефлексів

Безумовні рефлекси

Умовні рефлекси

Природжені, передаються спадково

Набуваються організмом протягом життя

Видові

Індивідуальні

Мають сталі рефлекторні дуги

Дуги формуються за певних умов

Відносно сталі, мало змінюються

Непостійні, можуть вироблятися і зникати

Здійснюються у відповідь на специфічне подразнення

Здійснюються на будь-яке подразнення,

що сприймається організмом, формуються на базі безумовних рефлексів

Здійснюються на рівні спинного мозку та підкоркових ядер

Здійснюються тільки завдяки діяльності головного мозку

Біологічна роль: забезпечують існування в перші моменти після народження; основа утворення умовних рефлексів

Біологічна роль: сприяють пристосуванню організму до умов зовнішнього середовища

Безумовні рефлекси – це природжені, відносно постійні стереотипні реакції організму на дію зовнішнього і внутрішнього середовищ, що здійснюються за допомогою центральної нервової системи. Безумовні рефлекси поділяють на харчові, статеві та орієнтувальні. Безумовні рефлекси є природженими. Вони проявляються завжди, коли є адекватний подразник.

Систему природжених безумовно-рефлекторних поведінкових реакцій, пов’язаних із продовженням і збереженням виду, називають інстинктами (наприклад, харчовий, розмноження тощо).

Безумовні рефлекси е основою утворення умовних рефлексів.

Умовні рефлекси дають змогу людині пристосувати свою поведінку відповідно до змін зовнішнього середовища. Основою механізму утворення умовних рефлексів є встановлення тимчасових нервових зв’язків у корі великого мозку між нервовими центрами безумовного (життєво необхідного) й умовного (байдужого) подразника.

Рефлекси   БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ   БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Для утворення умовного рефлексу необхідна сукупність певних чинників. По-перше, для умовного подразника повинна передувати дія безумовного. По-друге, умовний подразник має бути слабкішим за безумовний. По-третє, інтервал часу між діями умовного та безумовного подразників має бути незначним. Необхідне також періодичне повторення дії для закріплення умовного рефлексу. Якщо протягом певного часу умовний подразник не підкріплювати безумовним подразником, то умовний рефлекс згасає.

Фізіологічний механізм виникнення умовного рефлексу пояснюється тим, що при дії умовного та безумовного подразників відбувається збудження певних ділянок кори головного мозку. При періодичному повторенні сполучення умовного і безумовного подразників збудження, яке виникає внаслідок дії умовного подразника, передається через вставні нейрони на відповідний нервовий центр, який збуджується ще до того, як проявиться дія безумовного подразника. Таким чином, оскільки інтервал між умовним і безумовним подразниками незначний, то між відповідними нервовими центрами утворюються тимчасові зв’язки. Це було виявлено дослідженнями І. П. Павлова.

Рефлекси можуть ослабнути і навіть зникнути завдяки явищу, названому гальмуванням. Існує зовнішнє і внутрішнє гальмування. Зовнішнє виникає, коли водночас діє кілька подразників (побічний звук, зміна інтенсивності освітлення, больове відчуття); при цьому здійснюється рефлекс, спричинений найсильнішим подразником, а інші рефлекси гальмуються. Внутрішнє гальмування виникає при тривалому непідкріплені умовного подразника безумовним. При цьому умовний подразник перетворюється на байдужий, і умовний рефлекс повністю зникає. Розрізняють кілька різновидів внутрішнього гальмування: згасальне, запізнювальне, диференційоване та умовне. За допомогою гальмування людина позбувається рефлексів, що втратили пристосувальне значення, навчається розрізняти подібні подразники, краще пристосовується до змін умов навколишнього середовища.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рефлекси – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Довідник з біології