Регіональна ціна

Регіональна ціна – ціна, що встановлюється на підставі регіональної вартості товару для окремих економічних зон або областей зі специфічними умовами виробництва. За наявності різних умов виробництва товарів регіональна вартість товару визначається як середньозважена величина індивідуальних вартостей товару підприємствами певного регіону і виступає щодо них (індивідуальних вартостей) єдиною суспільною або ринковою вартістю. Водночас щодо народного господарства окремої країни регіональна вартість виступає своєрідною індивідуальною вартістю, внаслідок чого реалізація товарів за Р. ц. краще забезпечує еквівалентний обмін товарами, ніж єдина суспільна вартість у масштабі країни. Оскільки модифікованою формою вартості товару є ціна виробництва, що визначається з урахуванням умов виробництва і потреб пропорційного розвитку суспільного виробництва загалом, реалізація товарів за цінами виробництва більшою мірою відповідає потребам споживачів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Регіональна ціна - Економічний словник