Регламент Верховної Ради України

Регламент Верховної Ради України – нормативно-процесуальний акт, який має силу закону. Чинний Р. визначає діяльність Верховної Ради України, зокрема порядок скликання і проведення сесій, засідань, формування органів державної влади, визначає законодавчу процедуру, порядок здійснення парламентського контролю, процедуру окремих видів діяльності Верховної Ради, її органів і організацій, народних депутатів, посадових осіб та інші процедури. Р. В. Р. У. складається з 11 розділів, 45 глав і 338 статей. У першому розділі, який містить загальні положення,

закріплюються основні принципи діяльності Верховної Ради: державної мови роботи, гласності і відкритості тощо. У другому розділі, присвяченому сесії Верховної Ради, закріплюється загальний розпорядок роботи сесії, порядок скликання Верховної Ради на першу сесію і роботи цієї сесії, порядок скликання чергових і позачергових сесій, порядок денних сесій, розклад розгляду і підготовки питань. Третій розділ встановлює порядок ведення пленарних засідань Верховної Ради, прийняття рішень, надання слова, закріплює організацію розгляду питань на засіданні Верховної Ради, порядок голосування пропозицій, в тому числі
таємне голосування поданням бюлетенів, дисципліну та етику пленарних засідань, регламентує протоколювання, стенографування засідань Верховної Ради, їх діловодство. У четвертому розділі визначено порядок діяльності народних депутатів, посадових осіб і органів Верховної Ради, зокрема постійних комісій, Президії Верховної Ради, тимчасових спеціальних комісій. Наступні розділи Р. присвячені формуванню органів виконавчої і судової влади, персональним обранням, призначенням, затвердженням і звільненням (розділ 5), законодавчій процедурі (розділ 6) та порядку прийняття постанов й інших актів Верховною Радою України, її органами та посадовими особами (розділ 7). В заключних розділах встановлено і закріплено порядок здійснення Верховною Радою та її органами контрольних функцій і повноважень (розділ 8), розгляд і прийняття рішень за спеціальними процедурами (розділ 9), апарат і кошторис. Останній розділ Р. містить норми, які встановлюють порядок обчислення строків здійснення парламентських процедур.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Регламент Верховної Ради України - Довідник з правознавства