Реклама недобросовісна

Реклама недобросовісна – один із видів реклами, для якого характерні неточність, недостовірність, двозначність, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу поширення, інших вимог, передбачених законодавством країни. З огляду на це, Р. н. вводить (або може ввести) в оману споживачів, заподіяти шкоду окремим особам і державі. Ст. 10 Закону України “Про рекламу” забороняє Р. н. Рішення щодо визнання реклами недобросовісною ухвалюють державні органи, що мають відповідні повноваження. Закон містить положення (ст. 28) про публічне спростування Р. н. як добровільно, так і за рішенням суду за рахунок винних осіб. Публічне спростування Р. н. здійснюється через ті самі рекламні засоби з використанням того самого рекламного простору, часу, місця і в такому ж порядку, в якому здійснювалася реклама.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Реклама недобросовісна - Економічний словник