Рекламація

Рекламація – заява, яка містить обгрунтовану претензію однієї зі сторін договору щодо невиконання або неналежного виконання іншою стороною взятих на себе зобов’язань. До них найчастіше відносять невідповідність якості та кількості товару передбаченим договором, термінів їх доставки, порушення порядку платежів тощо. В Р. висувають вимоги щодо усунення виявлених недоліків при постачанні товарів, виконанні робіт, повернення товару або його обміну, покриття збитків та ін. упродовж гарантійного строку. Р. відхиляють у разі неправильної експлуатації товару. Водночас споживач може усунути дефекти у разі відшкодування витрат постачальником.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рекламація - Економічний словник