РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЛАН, виховання, навчання співробітників підприємства, питання збереження комерційної таємниці підприємства

Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

Документів системи правового захисту

Комерційної таємниці Підприємства

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЛАН

Виховання і навчання співробітників підприємства з питань збереження комерційної таємниці підприємства

З/п

Зміст

Термін

Хто проводить заняття

1

Ринкова економіка і необхідність захисту конфіденційної інформації.

Поняття комерційної таємниці, її ознаки.

2

Практика (досвід) захисту комерційних секретів у країнах із традиційною ринковою економікою.

3

Необхідність і значення захисту комерційних секретів підприємства в умовах ринку.

4

Вивчення положення про комерційну таємницю підприємства і правил її збереження.

5

Правові основи захисту комерційної таємниці.

6

Методика визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.

7

Категорії відомостей, що підлягають

захисту на підприємстві. Вивчення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю

8

Дозвільна система доступу до відомостей і документів, що становлять комерційну таємницю.

9

Обов’язки, права і відповідальність працівників підприємства при користуванні документами і відомостями, що становлять комерційну таємницю. Види відповідальності за розголошення комерційних секретів.

10

Основні причини й обставини можливого витоку конфіденційної інформації.

11

Вимоги до укладання договору, контракту, угоди про господарську діяльність, що містять конфіденційну інформацію. Порядок забезпечення режиму в роботі з іноземними юридичними і фізичними особами, представниками органів державного управління, партнерами, клієнтами і засобами масової інформації.

12

Роль підрозділу безпеки в організації і проведенні роботи зі збереження комерційних секретів.

13

Порядок забезпечення режиму при обробці комерційних секретів на ЕОМ і користування ними.

Керівник підрозділу безпеки

Затверджую

Керівник підприємства

“_____”_______________20__р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЛАН, виховання, навчання співробітників підприємства, питання збереження комерційної таємниці підприємства - Довідник з економіки