Реквізити

Реквізити (лат. requisitum – необхідне) – обов’язкові відомості, які за законом, нормативно-правовими актами мають бути зазначені в документах господарського чи юридичного характеру (угода, акція, вексель, транспортна накладна, фірмовий бланк). Для визнання їх чинними Р. є: найменування і дата складання документа; назва та адреса юридичної особи, що склала документ; найменування сторін господарської угоди; номери розрахункових рахунків та найменування банків і відділень та ін. Відсутність одного або декількох Р. не лише ускладнює ділові

відносини між організаціями, а й тягне за собою не чинність документа чи його спірність у випадках, передбачених законодавством. Основні види Р. акції: найменування “акція”, фірмове найменування організації та її місцезнаходження, порядковий номер акції і дата її випуску, вид акції, номінальна вартість, ім’я тримача, розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, кількість випущених акцій, термін виплати дивідендів, підпис голови правління акціонерного товариства; Р. депозитного сертифіката: найменування “депозитний сертифікат”, дата внесення депозиту та його розмір (цифрами і прописом), безумовне зобов’язання банку повернути депозит, ставка відсотка, найменування та адреса банку, підписи двох уповноважених осіб банку, скріплені печаткою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Реквізити - Економічний словник