РЕЛЬЄФ БІОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи

РЕЛЬЄФ БІОГЕННИЙ – рельєф, що виникає в результаті впливу біогенних чинників, таких як рослини, тварини, мікроорганізми, діяльність людини. Розрізняють фітогенний, зоогенний та антроп. (техногенний) рельєф. Напр., зоогенний рельєф утворений внаслідок діяльності риючих тварин (гризуни, кроти, бабаки), фітогенний – у результаті росту і розвитку фітоценозів або окремих рослин (пристовбурні підвищення грунту), техногенний – штучно створені елементи рельєфу (дамби, канали, насипи).


РЕЛЬЄФ БІОГЕННИЙ - Довідник з екології