Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§47 Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні

Пригадайте

Під дією яких сил формується рельєф Землі?

Скільки давніх платформ залягає в основі материків, які ви вже вивчали? (Див. § 15, 25, ЗО, 37, 40.)

Рельєф. Рельєф Євразії надзвичайно різноманітний, відзначається величезними контрастами. Причину цього слід вбачати в історії фор­мування території материка і його тектонічній будові. На відміну від інших континентів, Євразія почала формуватися навколо декількох платформ найдавніших

ділянок земної кори. У західній частині це Східноєвропейська платформа, на півночі – Сибірська, на сході – Китайська, а на півдні – Індостанська й Аравійська платформи. У рельєфі цим платформам відповідають величезні рівнинні просто­ри, наприклад Східноєвропейська рівнина, Велика Китайська рівнина, Середньосибірське плоскогір’я і т. д.

Роль внутрішніх сил у формуванні рельєфу. Рух літосферних плит наприкінці протерозойської і на початку палеозойської ер сприяв утворенню між Східноєвропейською, Сибірською і Китайською плат­формами своєрідного поясу складчастості, що поступово об’єднав їх у єдине

ціле. Тут розташовані одні з найдавніших гірських систем материка, що потім протягом тривалого часу руйнувалися. Проте пев­на їх частина через багато сотень мільйонів років знову була піднята тектонічними рухами на різну висоту. Так омолодилися давні гори, серед яких Урал, Тянь-Шань, Алтай, Саяни та ін.

Практичне завдання

За картою будови земної кори (див. форзац) визначте, у які періоди формувалися давні гори палеозойського поясу складчастості Євразії.

Окремі палеозойські споруди не зазнавали подальшого складко­утворення. Вони майже цілком зруйнувалися і перетворилися на горбисту рівнину, як, наприклад, Казахський дрібносопковик.

Деяка частина палеозойських складчастих споруд, а також окремі ділянки території материка значно опустилися. Поступово вони вкрилися потужною товщею осадових порід, які з часом утворили чохол молодих, палеозойського віку, платформ.

У мезозойську еру внаслідок руху літосферних плит Євразія оста­точно відокремилася від Північної Америки. На сході материка, від Чукотки до Малаккського півострова, виник ряд гірських систем меридіонального простягання, зокрема Верхоянський хребет та ін.

Наприкінці мезозойської ери Євразія з півдня закінчувалася Ти­бетським масивом, окраїнними морями, глибоководними жолобами й вулканічними поясами. Однак згодом сталося зіткнення Індо-Австралійської та Євразійської літосферних плит. Це зіткнення сприяло утворенню в кайнозої ще двох велетенських поясів складчастості. Один із них простягається переважно в широтному напрямку від західних до східних берегів континенту, об’єднуючи гірські споруди Європи й Азії. Саме з ним пов’язане утворення найбільших гірських систем материка, серед яких Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Кримські гори, Кавказ (мал. 167), а також найвищі гори світу – Гіма­лаї. Чимало з них продовжують рости. Упродовж останніх 1,5 млн років вершини гір подекуди піднялися на висоти, що перевищують 8 км (мал. 168). Нині “оселя снігу” (як перекладається із санскриту слово “гімалаї”) продовжує зростати зі швидкістю близько 3 мм на рік.

Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні

Мал. 167. Кавказ (1), Карпати (2)

Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні

Мал. 168. Джомолунга – найвища вершина Гімалаїв і світу

Поряд із найвищими гірськими спорудами Євразії у прогинах земної кори утворилися й великі низовини, як, наприклад, Прикаспійська, Месопотамська та Індо-Гангська.

Другий величезний пояс кайнозойської складчастості сформувався на сході материка внаслідок чергового зіткнення Тихоокеан­ської та Євразійської літосферних плит. Він простягається від Кам­чатки до Малайського архіпелагу і простежується не тільки на суходолі, айв океані у вигляді велетенської острівної дуги. Вона входить до складу Тихоокеансько­го “вогняного” кільця. Тут зосере­джено декілька сотень вулканіч­них вершин. Найвища з них – Ключевська Сопка (4750 м) на півострові Камчатка, де також розташований надзвичайно не­безпечний вулкан Шивелуч. На Японських островах широко відо­мий вулкан Фудзіяма (мал. 169), всесвітню славу має вулкан Кра­катау, що в групі Зондських островів. Усі вони діючі.

Дивовижні об’єкти і явища

“Священна гора” японців буде відремонтована! Сим­вол Японії – гора Фудзіяма (мал. 169) сильно страждає від ерозії. Щорічно з Фудзіями обрушується понад 300 тис. тонн гірських порід, унаслідок чого улюблений японцями конус почав помітно руйнувати­ся. Щоб запобігти цьому, Фудзіяму готуються… залатати. Масивна бетонна стіна, завтовшки 3 м, заввишки близько 5 м і завдовжки май­же 17 м, перекриє найнебезпечнішу глибоку ущелину на цій горі.

Сучасні риси рельєфу Євразії сформувалися за останні 20-30 млн років. Саме за цей період гірські споруди Євразії внаслідок новітніх тектонічних рухів досягли сучасної висоти. Одночасно великі ділян­ки земної кори опустилися, утворивши улоговини морів і величезні низовини. Рухи земної кори тривають і нині, супроводжуючись вул­канічною діяльністю і землетрусами, що особливо активні в поясах кайнозойської складчастості.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження)

Позначення на контурній карті основних географічних об’єктів материка

Позначте на контурній карті гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Кар­пати, Кримські, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма); рівнини: Східноєвропейська, Західно-сибірська, Велика Китайська; низовини: Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська; височини: Середньоросійська; плоскогір’я: Середньосибірське, Декан; нагір’я: Тибет, Іранське; вулкани: Гекла, Етна, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма, Кракатау.

Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні

Мал. 169. Фудзіяма

ПІДСУМКИ

Рельєф Євразії дуже різноманітний: найглибші западини Землі й величезні за площею рівнини контрастують тут із найвищими горами планети.

Рельєф Євразії, що набув сучасного вигляду впродовж останніх 20-30 млн років, продовжує формуватися під впливом внутріш­ніх сил Землі.

Запитання і завдання для самоперевірки

Уявіть, що “машина часу” перенесла вас у далеке минуле Землі. Назвіть і покажіть на фізичній карті основні форми рельєфу Євразії, які б ви побачили близько 3,5 млрд років тому, 0,5 млрд, 50 млн років тому.

Визначте спільні закономірності поширення основних форм рельєфу по території Євразії та інших континентів.

Урал розділяє дві великі євразійські рівнини. За картою визначте, чи в один час вони утворилися.

В Євразії є гори, що стали місцем зародження одного з найпопулярніших видів спорту. Що це за вид спорту, якщо назва його походить від назви гір?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні - Географія