РЕНЕСАНС

Культурологічний словник

РЕНЕСАНС (франц. Renaissance, від лат. відроджуюсь) – 1) Епоха Відродження, період суспільно-політичного і культурного розвитку країн Західної і Центральної Європи (в Італії – XIV-XVI ст., в інших країнах – кінець XV – XVI ст.), зумовлений зародженням капіталістичних відносин. У період Р. розвинулась нова буржуазна ідеологія і культура, виник новий світогляд – гуманізм. Відроджувався інтерес до літератури й мистецтва Стародавньої Греції і Риму (звідси й назва). 2) Назва архітектурного стилю, що прийшов на зміну готиці і використовував елементи греко-римської архітектури.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЕНЕСАНС - Культурологічний словник