Рентабельність

Рентабельність – важливий критерій якісної характеристики ефективності виробництва (в т. ч. засобів виробництва, авансового капіталу), що визначається передусім обсягом отриманого прибутку – комерційного або чистого – в межах окремого підприємства, фірми, компанії, валового прибутку – в межах суспільства. Більш конкретними показниками Р. є відносні критерії, які характеризують прибутковість окремих вкладених ресурсів, поточних одноразових витрат виробництва, тобто рівень відносної Р. виробництва або коефіцієнт чи норма Р. Так, для визначення норми Р. комерційний прибуток підприємства, валовий прибуток суспільства та ін. показники ділять на вартість виробничих або основних фондів, на обсяг валової продукції, заробітну плату, повну собівартість продукції. Рівень Р. в економіці України у 2002- 2003 становив 4,3%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рентабельність - Економічний словник