РЕПТИЛІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Революційним моментом у житті плазунів, що дозволив їм вийти на суходіл, була поява першого яйця, вкритого міцною шкарлупою.

“У світі тварин”

&29. РЕПТИЛІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Ключові терміни: Лускаті. Черепахи. Крокодили

Пригадайте! Хто такі рептилії?

Знайомтесь

Рептилії були панівними в мезозойську еру, яка поділялася на три періоди: тріасовий, юрський і крейдяний. Давні рептилії заселили сушу, водойми, освоїли повітряне середовище. Найбільшими й найпоширенішими

рептиліями того часу були динозаври.

РЕПТИЛІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 117. Різноманітність динозаврів

ЗМІСТ

Які основні групи рептилій?

До наших днів із численної колись групи рептилій дожили представники таких рядів, як Лускаті, Черепахи й Крокодили.

Лускаті – група плазунів, у яких на поверхні тіла наявні рогові луски й щитки. Це найчисленіша й процвітаюча група рептилій, які живуть майже скрізь на суходолі, окремі види – у прісних водоймах (анаконда, водяні вужі) та морях (морські змії). До ряду Лускаті належать хамелеони, ящірки та змії.

Хамелеони – це рептилії, у яких тулуб сильно стиснутий

з боків, коротка шия, пальці мають вигляд клешень та чіпкий хвіст. Язик довгий, здатний далеко висуватися для захоплення здобичі. Очі великі, з товстими зрослими повіками й маленьким отвором для зіниці. Рухи очей незалежні один від одного. Забарвлення тіла може швидко мінятися. Живуть хамелеони, головним чином, в Африці і на Мадагаскарі, де пристосувалися до життя на деревах. Найбільшим за розміром є хамелеон мадагаскарський (понад 50 см довжини), хамелеон звичайний має довжину тіла 26-30 см.

Ящірки – це група лускатих, більшість з яких має добре розвинені п’ятипалі кінцівки й рухомі повіки. Ці плазуни заселяють усю земну кулю, їх немає лише у великих водних басейнах. Найбільшою ящіркою є варан комодський, найменшими – гекон кримський, гекон сцинковий. Трапляються серед ящірок види, у яких ніг взагалі немає (веретільниця ламка, жовтопузик). Більшості ящірок властива здатність відламувати хвіст при подразненні. В Україні живуть ящірки прудка, зелена, живородна, кримська, скеляста і різноколірна. Серед ящірок є й отруйні види, які належать до родини отрутозубів.

РЕПТИЛІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 118. Представники рептилій: 1 – хамелеон Джексона; 2 – веретільниця ламка

Змії – це рептилії з видовженим тілом, у яких відсутні кінцівки, середнє вухо, грудна клітка та рухливі повіки. Рухливо з’єднані кістки лівої та правої частин щелеп дають їм змогу заковтувати здобич повністю. Змії освоїли різноманітні середовища існування. Найбільшою у світі змією є анаконда, яка живе в Південній Америці і досягає в довжину 11,5 м. Друге місце за розмірами займає пітон сітчастий з довжиною тіла до 10 м. Серед отруйних змій найбільша кобра королівська (до 5,5 м), яка живе у лісах Південно-Східної Азії. Небезпеку для життя людини становлять американські гримучі змії, мешканці азіатських пустель – гюрза та ефа. В Україні живуть два види отруйних змій – гадюка звичайна й гадюка степова, і 8 видів неотруйних змій: вуж звичайний, вуж водяний, мідянка, полоз жовточеревий, полоз леопардовий, полоз лісовий, полоз чотирисмуговий і полоз візерунчастий.

Черепахи – група рептилій з кістковим панцирем, у якому міститься тіло. Налічують близько 250 видів черепах, які живуть на суходолі, у прісних водоймах та морях. Зубів у черепах немає, їхню функцію виконують рогові чохли щелеп. Переважна більшість черепах є рослиноїдними, але зустрічаються й хижаки, які живляться медузами, рибою, земноводними тощо. Органи зору розвинені добре, а ось органи слуху – слабко. Ростуть черепахи упродовж всього життя. Найвідомішими представниками є черепаха європейська болотяна, черепаха слонова, черепаха зелена, черепаха шкіряста та ін. Черепаха європейська болотна – це єдиний представник черепах в Україні. Зараз черепахи є популярним об’єктом для розведення у тераріумах (черепаха червоновуха). Слонова, або галапагоська черепаха – це найбільша сучасна сухопутна черепаха, яка проживає на островах Галапагоського архіпелагу. Дорослі особини можуть важити понад 300 кілограмів і мати розмір 1,2 метрів завдовжки. Черепаха шкіряста – це найбільша сучасна черепаха. Довжина її панцира сягає 2 м, а маса – 600 кг.

РЕПТИЛІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 119. Рептилії: 1 – анаконда; 2 – черепаха європейська болотна; З – крокодил нільський

Крокодили – ряд плазунів, у яких видовжене тіло, укрите роговими щитками. Це – найбільш високоорганізована група сучасних рептилій, у яких є достатньо засобів пристосування до напівводного способу життя: плавальні перетинки між пальцями задніх ніг, довгий хвіст, стиснутий з боків, виступаючі над поверхнею голови очі та ніздрі, клапани в ніздрях та слухових отворах тощо. На відміну від інших плазунів, крокодили мають чотирикамерне серце, зуби з коренями та ін. Поширені крокодили в тропічних і субтропічних регіонах. До цієї групи належать гавіал ганський з дуже довгими щелепами, алігатор міссісіпський, алігатор китайський, каймани та найбільші крокодили – крокодил нільський (до 8 м) і крокодил гребінчастий (до 6 м).

Отже, основними групами сучасних рептилій є лускаті, черепахи й крокодили, яких можна відрізняти за особливостями зовнішньої будови, покривів та кінцівок.

Яке знамення рептилій у природі та житті людини?

Значення плазунів у природі полягає в тому, що вони є регуляторами чисельності безхребетних та дрібних хребетних тварин і слугують поживою для інших тварин.

Деякі види плазунів людина вживає в їжу (наприклад, м’ясо та яйці черепах, змій). Ящірки й змії активно знищують комах та дрібних гризунів – шкідників сільськогосподарських культур. У тропічних країнах отруйні змії спричиняють велику шкоду, від їх укусів гинуть люди та худоба. Найотруйнішими зміями у світі є кобра королівська, кобра єгипетська, аспіди, американські гримучі змії, австралійський тайпан, африканські мамби. У деяких країнах змій вирощують у спеціальних серпентаріях заради отрути, яку використовують у медицині (наприклад, для лікування астми, епілепсії та ін). Найвідомішим закладом подібного типу є інститут Бутантан, розташований у місті Сан-Паулу (Бразилія). Інститут підтримує найбільшу в світі колекцію змій, та є головним виробником вакцин, протиотрут проти отруйних тварин. Шкіру крокодилів та деяких змій, а також роговий панцир черепах використовують у промисловості. Відлов багатьох видів плазунів призвів до значного скорочення їх чисельності, у результаті чого довелося запроваджувати природоохоронні заходи, спрямовані на відновлення їх чисельності. У деяких країнах (США, Куба) створено ферми для штучного розведення крокодилів. Створюються заповідники, заказники, де охороняються рідкісні та зникаючі види плазунів. До Червоної книги України внесено 8 видів плазунів: гекон кримський, жовтопуз, полоз жовточеревий, полоз леопардовий, полоз лісовий, полоз чотири – смуговий, мідянка, гадюка степова східна.

Отже, рептилії, маючи значне географічне поширення, посідають у природі й для людини помітніше місце.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Динозаври – це група рептилій, які виникли, процвітали і вимерли в мезозойську еру. Разом з ними жили й інші рептилії – крокодилоподібні архозаври, літаючі птерозаври, рибоподібні іхтіозаври, змієподібні плезіозаври. Зустрічалися динозаври розміром з курку, а також розміром з китів, серед них були мирні рослиноїдні й кровожерливі хижаки, двоногі й чотириногі. Визначте назви б видів динозаврів, зображених на ілюстрації. Чим динозаври відрізняються від сучасних рептилій?

РЕПТИЛІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 120. Piзнi види динозаврів

Біологія + Географія

У назвах багатьох рептилій містяться назви географічних територій, звідки походять або на яких мешкають. Наприклад, кобра єгипетська, алігатор міссісіпський, гадюка габонська, гекон кримський, ящірка кавказька та ін. Співставте ілюстрації та назви запропонованих рептилій з географічними назвами островів, на яких вони мешкають. Визначте географічне розташування названих островів і сутність понять “ендеміки” і “релікти”.

1

Гатерія

А

О. Комодо

2

Хамлeон

Б

О. Нова Зеландія

3

Слонова черепаха

В

О. Мадагаскар

4

Варан

Г

Галагонські острови

РЕПТИЛІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 121. Ендемічні й реліктові види рептилій

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Назвіть основні групи сучасних рептилій. 2. Наведіть приклади лускатих рептилій. 3. Назвіть особливості черепах. 4. Хто такі крокодили? 5. Наведіть приклади рептилій України. 6. Назвіть рідкісні види рептилій України.

7-9

7. Які особливості й основні групи ряду Лускаті? 8. Чим черепахи відрізняються від крокодилів? 9. Яке значення рептилій у природі та житті людини?

10-12

10. Укажіть особливості які відрізняють лускатих, черепах і крокодилів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЕПТИЛІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ - Біологія