РЕПТИЛІЇ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Цілі уроку:

– освітня: ознайомити учнів з розмаїтістю сучасних плазунів, їхньою роллю в природі й житті людини;

– розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити;

– виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують.

Обладнання й матеріали: вологі препарати плазунів, скелет ящірки, таблиці “Тип Хордові. Клас Плазуни”, “Зовнішня будова ящірки”, малюнки, фотографії та діапозитиви різних

представників плазунів.

Базові поняття й терміни: лускаті, змії, ящірки, хамелеони, черепахи, крокодили, отруйні змії, панцир.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Хто такі плазуни?

– Де живуть плазуни?

– За якими ознаками тварин відносять до плазунів?

– Як розмножуються плазуни?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Розповідь учителя з елементами бесіди Повідомлення учнів

– Черепахи. – Крокодили.

– Змії та ящірки. – Плазуни Червоної книги

України.

Бесіда з аналізом повідомлень учнів про групи плазунів (проводять з одночасним заповненням таблиці)

Групи

Рептилій

Особливості будови й життєдіяльності

Значення для людини

Представники

Черепахи

Мають кістково-роговий або кістково-шкірястий панцир, що вкриває все тіло і складається зі спинного й черевного щитів. У багатьох черепах хвіст, голова й кінцівки можуть втягуватися під панцир. Щелепи не мають зубів і вкриті роговими пластинами у вигляді дзьоба. Вентиляція легенів забезпечується за рахунок рухів дна ротоглоткової порожнини, кінцівок і шиї.

Морські, прісноводні або сухопутні організми. Більшість рослиноїдні, деякі хижаки

Окремі види – об’єкт промислу. Використовують м’ясо, жир, яйця й рогові щитки черепах

Степова черепаха, болотначерепаха, слонова черепаха, супова (зелена) черепаха, бісса

Лускаті

Тіло вкрите різними за формою й розмірами роговими лусочками й щитками. Під ними можуть розташовуватися кісткові пластинки. Яйця більшості видів мають м’яку зовнішню оболонку й не мають білкової оболонки. Поширені на всіх континентах, крім Антарктиди. Більшість видів – хижаки

Деякі види можуть уживатися в їжу. Отруйні види небезпечні для людини, але їхню отруту широко використовують для одержання лікарських препаратів

Ящірки (жовтопуз, прудка ящірка, кримський гекон, сірий варан), змії (гадюки, гюрза, ефа, кобра, анаконда), хамелеони

Крокодили

Великі плазуни, пристосовані до напівводного способу життя. Тіло подовжене, вкрите роговимищитками, хвіст стислий з боків, на задніх лапах – плавальна перетинка. Голова сплощена. Очі й ніздрі сильно виступають над поверхнею голови. Ніздрі й вушні отвори закриваються клапанами. Хижаки

М’ясо крокодилів їстівне, шкіру широко використовують у промисловості. У зв’язку із цим більшість видів інтенсивно винищують й вони перебувають на межі вимирання. Деякі види можуть нападати на людину

Нільський

Крокодил,

Гавіал,

Міссісіпський

Алігатор,

Каймани

До Червоної книги України занесені такі плазуни, як гекон кримський, жовтопуз, полоз жовточеревний, полоз леопардовий, ескулапова змія, полоз чотирисмугий, мідянка звичайна, гадюка степова східна.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– Які групи можна виділити серед плазунів?

– Які особливості притаманні крокодилам?

– Які особливості притаманні черепахам?

– Яке значення в природі мають змії та ящірки?

– Яке значення плазуни мають для людини?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЕПТИЛІЇ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ - Плани-конспекти уроків по біології