Рестрикція

Рестрикція (лат. restrictio – стягування, обмеження) – один із напрямів кредитної політики (“дорогих” грошей), що здійснюється у фазі економічного піднесення з метою зменшення кредитування господарства, а отже, гальмування економічного зростання. Р. пов’язана з обмеженням кредитних операцій, підвищенням рівня облікових ставок, гальмуванням темпів зростання грошової маси в обігу і спрямована на запобігання промислового буму, що призводить до надвиробництва товарів. Найширше використовують такі методи політики P.: підвищення ставки

облікового відсотка, операції на відкритому ринку, підвищення норми обов’язкових резервів банків, а також вибіркові (селективні) методи регулювання окремих видів кредиту. Підвищення ставки облікового відсотка обмежує можливості комерційних банків отримати кредит у центральному банку (переобліком векселів та інших кредитних зобов’язань), що зменшує можливості розширення банківських операцій з клієнтурою. Підвищення облікової ставки спрямоване на обмеження грошової маси та обсягів кредиту і на стимулювання припливу іноземного капіталу для поліпшення платіжного балансу країни, збереження валютних резервів
і підтримання курсу валюти. Однак політика облікових ставок на рівні відносин між країнами має й негативні аспекти. Так, на початку 80-х XX ст. безпрецедентне підвищення позичкового відсотка у США спричинило масовий відплив капіталів із країн Західної Європи і змусило їх підвищити відсоткові ставки, що призвело до скорочення в цих країнах капіталовкладень, зростання безробіття. У разі продажу центральним банком цінних паперів на відкритому ринку та купівлі їх комерційними банками відповідні суми списуються з резервних рахунків і переказуються на рахунок центрального банку, що зменшує можливість надання кредитів. Операції на відкритому ринку систематично практикуються в країнах з великим державним боргом, де активно функціонує ринок державних цінних паперів (США, Канада, Великобританія). Один із методів політики Р. – підвищення норми обов’язкових резервів, які комерційні банки зобов’язані зберігати в центральному банку, забезпечення своїх зобов’язань щодо депозитів (див. Обов’язкові резерви банків).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рестрикція - Економічний словник