РЕСУРСИ МІНЕРАЛЬНІ

Екологія – охорона природи

РЕСУРСИ МІНЕРАЛЬНІ – ресурси надр Землі у вигляді корисних копалин або мін. сировини, які становлять основу сучасної індустрії та енергетики. Багато галузей пром-сті повністю або частково базуються на мін. сировині: чорна і кольорова металургія, хім. пром-сть, електростанції та ін. Нині всі викопні речовини (тверді, рідкі, газоподібні) та геотерм. енергія використовуються людиною і побічно спричинюють значні забруднення біосфери.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЕСУРСИ МІНЕРАЛЬНІ - Довідник з екології