Реєстрація державна

Реєстрація державна – визначений законодавчими актами порядок внесення уповноваженими державними органами певних відомостей до державних реєстрів. Ведення державних реєстрів дає змогу провадити облік, наприклад, суб’єктів підприємницької діяльності, випусків цінних паперів (акцій та облігацій підприємств) тощо. Р. д. по суті є упорядкуванням певних відомостей, водночас це спосіб державного регулювання конкретних відносин. Мета Р. д.- з’ясування стану певних суспільних відносин, встановлення контролю з боку держави за їх розвитком,

а також поліпшення їх нормативного регулювання. Порівняно з державним ліцензуванням реєстраційні процедури простіші. Наприклад, згідно із законодавством України суб’єкти підприємницької діяльності мають бути зареєстровані відповідними державними органами впродовж 5 робочих днів від дня подання необхідних документів та ін. Від державних органів, які проводять реєстрацію, законодавство не вимагає оцінки необхідності, доцільності або здатності осіб, що реєструють певні дії або діяльність, виконати їх. Режим реєстрації забороняє подібні дії посадових осіб, а відмову в реєстрації з наведених мотивів законодавство
вважає порушенням норм права. Причинами відмови в реєстрації можуть бути неподання всіх необхідних для реєстрації документів або відомостей, відсутність на документах підписів посадових осіб, печаток юридичних осіб, невнесення плати за державну реєстрацію тощо. Головне призначення Р. д.- не надання дозволу на вчинення певних дій або діяльності, а взяття на державний облік.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Реєстрація державна - Довідник з правознавства