Ринки монополістичної конкуренції

Ринки монополістичної конкуренції – економічні відносини між різними формами і типами монополій в умовах боротьби за монополізацію факторів виробництва, сфер вкладання капіталу, ринки збуту тощо, спрямовані на привласнення монопольно високих прибутків. Основними формами монополій у промисловості є картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат, а найважливіші типи – монополія окремого підприємства, монополія як змова, монополія, що базується на диференціації продукту. У західній економічній літературі найтиповішою вважається монополія

на диференціації продукції. Ринкове середовище цього виду монополії має назву “монополістична конкуренція”, оскільки кожен продавець має монополію на свій варіант товару, який відрізняється якістю, упакуванням, фірмовою маркою, технічними характеристиками, післяпродажним обслуговуванням, рекламою тощо. Така конкуренція, що існує в галузях І підрозділу і передбачає наявність великої кількості продавців, є здебільшого конкуренцією за ціною та не ціновими показниками, а отже, наближається до типу вільної ринкової конкуренції, що з точки зору категоріальних ознак монополії (передусім як змова між окремими
виробниками) є науково некоректним підходом. Водночас різниця між таким видом монополістичної конкуренції і досконалою (вільною) конкуренцією полягає в тому, що за умов першої фірми повинні здійснити додаткові витрати на забезпечення відмінностей їхніх товарів від товарів конкурентів, а також витрати на конкуренцію і стимулювання збуту шляхом проведення маркетингових досліджень. Загальною особливістю Р. м. к. є те, що зі збільшенням кількості компаній, фірм-конкурентів і зменшенням диференціації продукції зростає еластичність попиту за ціною на товари будь-якої фірми у відповідному ціновому діапазоні. Водночас крива попиту на Р. м. к. менш еластична, ніж за умов досконалої конкуренції, і більш еластична, ніж за умов чистої монополії. Крім того, на Р. м. к. обсяг виробництва окремої компанії менший, ніж за досконалої, але середні сукупні витрати та ціна, як правило, вищі. Це означає, що монополістична конкуренція менш ефективна, ніж досконала. До Р. м. к. належить конкуренція між “природними” монополіями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ринки монополістичної конкуренції - Економічний словник