Ринкова символіка товару

Ринкова символіка товару – сукупність елементів товарно-знакової символіки, за допомогою яких розрізняють однотипні товари, а також товари одного підприємства від товарів підприємств-конкурентів. Основними елементами ринкової символіки є товарний знак, торгова марка, ім’я фірми. Ім’я (назва) фірми (підприємства), компанії як юридичної особи, її організаційно-правової форми, а також відображення основного змісту її діяльності дають змогу упізнати цю фірму і виокремити її з-поміж інших, наприклад, американська компанія “Макдональдс”,

українська – “Світоч”. Товарний знак – зареєстрований в установленому порядку символ, малюнок або інше позначення, що проставляється на товарі або його упаковці й за допомогою якого товар однієї фірми відрізняють від товарів іншої фірми. Товарний знак – частина товарної марки – фірмового знака – символу (у складі імені, рисунка, символу або їх поєднання) для позначення не одного товару, а всіх товарів певної фірми (підприємства). На підставі товарного знака можна також значною мірою судити про якість товарів певної фірми або компанії порівняно з якістю товарів іншої (наприклад, якість легкових
автомобілів німецької компанії “Мерседес”), здатність проникнути на нові ринки збуту, ступінь відповідальності фірми за виготовлення неякісних товарів. З метою розпізнавання товарів фірми або компанії країни, в яких вони виготовляються, використовують штрихове кодування товару у формі штрихів різної товщини і цифр на упаковці товару, що у поєднанні формують штриховий код, за яким встановлюється вид товару, його приналежність до певної групи товарів, певні якісні характеристики товару. В момент продажу товару продавець проводить електронним олівцем по штриховій етикетці, і комп’ютер видає чек покупцеві. Водночас в обчислювальному центрі магазину фіксується зменшення кількості товарів на складі. З урахуванням потреб світового ринку кожній країні присвоюється відповідний номер і 13-значний код. Для України таким кодом є число 4823000900660.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ринкова символіка товару - Економічний словник