РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

Розділ 1. РОСЛИНИ

Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ Й РОЗВИТОК РОСЛИН

§ 22-23. РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

Ріст рослин. Однією з основних властивостей рослинних організмів є їх здатність рости протягом усього життя.

Ріст охоплює ті процеси, під час яких рослина формує свій організм, збільшуючи масу і розміри тіла.

Рослини ростуть лише за сприятливих умов навколишнього середовища. Особливо важливе значення для росту мають температура, волога, повітря і світло. Кожна рослина нормально росте при оптимальній температурі. Наприклад, для пшениці оптимальна

температура 25-27 °С. Для всіх рослин характерним є уповільнення росту при зниженні температури повітря до 0 °С. При температурі 20-25 °С ріст більшості рослин посилюється, а при занадто високій – знову сповільнюється. Деякі ранньовесняні рослини (проліска сибірська, сон-трава, підсніжник) можуть рости при порівняно невисоких температурах повітря. Це характерно і для рослин полярних і високогірних районів. Пристосовуючись до певних температур, рослини можуть рости і в холодній тундрі, і в жаркій пустелі.

Крім тепла, рослині необхідні вологість грунту і повітря. При браку води і розчинених у ній мінеральних

речовин відбувається зневоднення рослини. При нестачі світла (у темряві) відбувається знебарвлення рослини. Мабуть, вам доводилося бачити пророслі в темряві бульби картоплі. їх молоді пагони безбарвні, кволі, сильно витягнуті в довжину. Якщо таким рослинам дати достатню кількість світла, то вони стануть зеленими й у них активно відбуватиметься фотосинтез.

Під час росту рослин особливу роль мають регулятори росту, що утворюються у верхівці пагона. Це такі речовини, як вітаміни, гормони, ферменти. Регулятори росту впливають, насамперед, на цитоплазму молодих клітин, викликаючи в ній зміни, пов’язані з поділом клітин і ростом їхніх оболонок. Вони беруть участь і в диференціації тканин, а також прискорюють формування додаткових коренів у рослин при вегетативному розмноженні.

Розвиток рослин. Одночасно з ростом рослин відбувається їх розвиток. Процеси росту і розвитку в організмі рослини взаємозалежні. Ріст веде до кількісних змін, а розвиток – до якісних. При цьому розвиток не завжди залежить від нагромадження великої маси. Можливі швидкий ріст і повільний розвиток у рослин. І навпаки – уповільнений ріст і швидкий розвиток.

У квіткових рослин розвиток починається з першого поділу заплідненої яйцеклітини. Потім відбуваються ріст і розвиток вегетативних органів рослини, період розмноження, а після нього – старіння і відмирання. На кожному етапі життєвого циклу рослинний організм зазнає якісних змін. Цей шлях якісних перетворень рослинного організму називається розвитком.

Сукупність стадій розвитку організму від появи сходів насіння і до відмирання називають життєвим циклом рослини.

У кожної рослини, починаючи з проростання насіння, відбуваються зміни, помітні при спостереженнях за її розвитком. Ці зміни в розвитку розглядаються по фазах, які рослина послідовно проходить протягом свого життя. В однорічних рослин із насіння з’являються сходи, потім виростає стебло з листками, утворюються бутони, квітки і плоди, після чого рослина відмирає. У злаків після сходів спостерігаються такі фази: кущіння, вихід у трубку, колосіння, цвітіння, утворення плодів – зернівок. У дерев і чагарників весняне пробудження починається із сокоруху, потім відбувається набрякання та розпускання бруньок; поява листків; початкове і повне цвітіння; початок та масове дозрівання плодів і насіння (у культурних рослин – початок і кінець збирання врожаю); початкова й повна зміна кольору листків; початок, розпал і кінець листопаду. Під час росту в організмі рослини відбуваються кількісні зміни, її розміри і маса збільшуються. Під розвитком розуміють якісні зміни в житті рослини, які ведуть до появи нових тканин і органів.

Для допитливих

Причини листопаду в рослин

Явище масового опадання листків називається листопадом (мал. 57). Це пристосування рослин до перенесення несприятливих умов навколишнього середовища. Опадання листків пов’язане з тим, що восени зі зниженням температури повітря і грунту припиняються всі функції листка. Наприклад, зі зменшенням тривалості світлового дня знижується інтенсивність процесів фотосинтезу і випаровування. Опаданню листків передує руйнування хлорофілу в клітинах, утворення відокремлюючого шару між основою і черешком листка, у результаті чого листок відпадає.

Скидання листків має для рослини оздоровче значення. Оскільки в листках рослина за рік накопичує шкідливі для неї речовини, під час листопаду вона позбавляється “отрут”.

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

Мал. 57. Листопад

Для допитливих

Узагальніть знання про живу природу

Заповніть у зошиті структурно-логічну схему знань із розділу І “Рослини”, використавши нижче подану. Поясніть зв’язки між елементами знань про живу природу на основі загальних закономірностей природи. Доповніть зміст елементів знань, указаних на схемі.

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

Варіант схеми узагальнення знань про живу природу з розділу І

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН - Біологія