Риторика як наука й мистецтво

§ 15. Риторика як наука й мистецтво

146.2. У тексті перелічені такі риторичні фігури:

Анафора

Тільки тобою білий святиться світ,

Тільки тобою повняться брості віт,

Запарувала духом твоїм рілля,

Тільки тобою тішиться немовля.

Спів калиновий піниться над водою

Тільки тобою, тільки тобою!

Тільки тобою серце кричить моє.

Тільки тобою сили мені стає

Далі брести хугою світовою,

Тільки Тобою, тільки Тобою (Василь Стус).

Епіфора

…Завтра рано

Заревуть дзвіниці

В Україні, – завтра рано

До

церкви молиться

Підуть люде, – завтра ж рано

Завиє голодний

Звір в пустині…

(Т. Шевченко” “На Різдво”).

Асонанс

І золотої, й дорогої

Мені, щоб знали ви, не жаль

Моєї долі молодої… (Т. Шевченко” “І золотої, й дорогої…”).

Симплока

Я сьогодні не прийду додому –

Де я?

Я сьогодні в Київ не приїду –

Де я?

Я сьогодні не дивлюсь на тебе –

Де я?

Я сьогодні – вчора й позавчора –

Де я? (М. Вінграновський).

Ампліфікація

Сі круглії вежі й високії мури –

Страшні та суворі, непевні, понурі,

І скрізь у тих мурах стрільни ці-бійниці,

При

вежах тих сумні “темнії темниці” – (Леся Українка, “Ой високо сонце в яснім небі стало”).

Я порву ті вінки, що сплітались в добу лихоліття, розтопчу, розмету їх у попіл, у порох, у сміття (В. Чумак).

Антитеза

У мужички руки чорні – в пані рученька тендітна (Леся Українка).

Тінь чорна стрімко падає униз – то білий голуб так злітає вгору (Л. Костенко).

Паралелізми

Ой у лузі червона калина похилилася.

Чого ж наша славна Україна зажурилася.

А ми ж тую червону калину підіймемо.

А ми ж нашу славну Україну Гей, гей, та й розвеселимо (Народна пісня).

Інверсія

Я на гору круту крем’яную

Буду камінь важкий підіймать (Леся Українка).

148. Бізнесмен – підприємець, ділова людина, що професійно займається підприємницькою діяльністю – приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг.

Менеджер – найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб’єктом власності визначеними повноваженнями. До числа керівників відносять лінійних і функціональних керівників організації та її структурних підрозділів.

Етикет – це норма культури, яка є встановленим порядком поведінки людини в рамках тієї або іншої соціальної групи,

Самопрезентація – це образ себе, який людина представляє іншим. Шляхетний – а) шо стосується шляхти, дрібного дворянства колишньої Польщі: шляхетний рід, шляхетне військо, шляхетна панна; б) що відзначається високими моральними якостями; благородний; вишуканий: шляхетна людина, шляхетне поводження, шляхетне виховання, шляхетний колір.

Тактовність – почуття міри, якої необхідно дотримувати в розмові, в особистих і службових стосунках.

Делікатність – тактовне, толерантне ставлення до людини, яке не припускає образ, грубощів, сарказму, негативних емоцій.

Честь – поняття моральної свідомості й категорія етики, що включає в себе моменти усвідомлення індивідом свого суспільного значення й визнання цього значення з боку суспільства.

Гідність – це поняття моральної свідомості, яка виражає уявлення про цінність всякої людини як моральної особистості, а також категорія етики, яка означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, у якому визнається цінність особистості. Поняття гідності вживається у законодавствах численних країн та у міжнародному праві.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Риторика як наука й мистецтво - ГДЗ з мови