Рівень безробіття економічно активного населення

Рівень безробіття економічно активного населення – співвідношення у відсотках кількості безробітних і економічно активного населення. До економічно активного населення, за методологією ООН, належать наймані працівники та ті члени їхніх сімей, які допомагають їм; підприємці; особи, які не мають у даний момент роботи, але хочуть її отримати. До економічно активного населення належать учні, студенти та слухачі і курсанти, які відвідують денні навчальні заклади, в тому числі аспіранти і докторанти стаціонарної форми навчання; особи, зайняті в домашньому господарстві, доглядом за дітьми тощо; пенсіонери; особи, які не змогли знайти роботу, та ін. В Україні у 1995-2003 Р. б. е. а. н. перевищував рівень офіційно зареєстрованого безробіття.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівень безробіття економічно активного населення - Економічний словник