Рівні організації живої природи

Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

Біологія – комплекс наук про життя. Галузі біології виділяють: за об’єктом дослідження (наприклад, зоологія, ботаніка, мікологія) та за підходом до вивчення різних об’єктів (біохімія, генетика, екологія та ін.).

Рівні організації живої природи

Молекулярний

Органічні й неорганічні сполуки, що входять до складу організмів

Клітинний

Клітина – основна одиниця життя. Принципову відмінність мають прокаріотична та еукаріотична клітини. У одноклітинних організмів клітинний рівень збігається з організменним

Органно-тканинний

Тканини, органи й системи органів у складі багатоклітинного організму

Організмений

Організм – окрема жива істота, що самостійно взаємодіє з середовищем

Популяційний

Популяція – сукупність особин одного виду, які протягом тривалого часу здатні вільно схрещуватись, даючи плодюче потомство, населяють одну місцевість і відносно відокремлені від інших популяцій того самого виду

Біогеоценотичний

Біогеоценоз – сукупність організмів і середовища їх існування, що пов’язані обміном речовин, енергії та інформації

Біосферний

Біосфера – оболонка Землі, яка виникла й розвивається завдяки діяльності живих організмів

Система живої природи

Рівні організації живої природи

Неклітинні форми життя

Рівні організації живої природи

Віруси – внутрішньоклітинні паразити рослин і тварин. Розмножуються лише всередині клітин інших організмів.

Вірусні хвороби людини: застуда (ГРВІ), грип, віспа, поліомієліт, повітряна віспа, корова краснуха, паротит, СНІД.

Віроїди – інфекційні агенти рослин; складаються із замкненої у кільце РНК, не мають білкової оболонки.

Пріони – інфекційні білки, які переводять нормальні білки тканин у патологічну форму – розвивається губчаста енцефалопатія (“коров’ячий сказ”).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рівні організації живої природи - Формули й таблиці