Рівномірний рух по колу – КІНЕМАТИКА

Формули й таблиці

ФІЗИКА

МЕХАНІКА

КІНЕМАТИКА

Рівномірний рух по колу

Рівномірний рух по колу   КІНЕМАТИКА

Рівномірний рух по колу   КІНЕМАТИКА

Адп – доцентрове прискорення, ;

ν – частота обертання, = 1/c = с-1; = F;

Т – період обертання, ;

υ – лінійна швидкість, ;

Ω – кутова швидкість, .


Рівномірний рух по колу – КІНЕМАТИКА - Формули й таблиці