Рівновага

Рівновага – 1) стан економічної системи, за якого попит і пропозиція на всі види ресурсів врівноважені; 2) стан економічної системи, за якого найважливіші економічні пропорції (між нагромадженням і споживанням, між попитом і пропозицією та ін.) забезпечують раціональне поєднання товарної та грошової маси, стабільність цін і сталий розвиток народного господарства, 3) відсутність у суб’єктів господарювання спонукальних мотивів до зміни поведінки. Стосовно ринків така Р. означає задоволення продавців і покупців обсягом продажу і купівель, а отже, стабільністю цін. Якщо її не існує (наприклад, пропозиція перевищує попит), виробники (продавці) знижують ціни. Така Р. є стійкою. Нестійка Р. означає намагання продавців ще більше підвищувати ціни, що посилює на ринку товарів відхилення від стану рівноваги.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівновага - Економічний словник