Рівняння стану – Газові закони

ДОДАТОК

2 . Газові закони

Стан ідеальних тазів1 і їхні взаємодії можна описати простими законами.

Рівняння стану

Взаємозв’язок між об’ємом V, тиском р і абсолютною температурою Т порції газу:

Рівняння стану   Газові закони = const об’єднаний газовий закон

Для Т1 = Т2 = const (при сталій температурі):

P1 ∙ V1 = р2 ∙ V2 закон Бойля-Маріотта

Для p1 = р2 = const (при сталому тиску):

V1/T1 = V2/T2 закон Гей-Люссака

Для V1 = V2 = const (при сталому об’ємі):

P1/T1 = p2/T2 закон Емонтона

_________________________________________________________________

1 Ідеальні гази – такі гази, частинки яких мають мізерний об’єм, не відштовхуються і не притягуються одна до одної.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівняння стану – Газові закони - Довідник з хімії