Рівняння та їх властивості. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 106

Тема. Рівняння та їх властивості. Розв’язування Задач за допомогою рівнянь

Мета: діагностика рівня засвоєння знань та вмінь, передбачених програмою з названої теми.

Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

(Перевіряємо готовність до уроку, збираємо робочі зошити на перевірку; оголошуємо умову та вимоги до виконання завдань тематичної контрольної роботи; критерії оцінювання.)

II. Умова тематичної контрольної роботи

Варіант 1

1. Розв’яжіть рівняння:

а) 14 + 5х = 4х + 3; б) 4,72 – 2,5х = 2х + 2,92.

2. Розв’яжіть задачу складанням рівняння:

Різниця двох чисел дорівнює Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь, а одне з них у 4 рази більше за інше. Знайдіть ці числа.

3. При яких значеннях змінної справджується рівність:

A) Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь;

Б) 0,2(5y – 2) = 0,3(2y – 1) – 0,9.

4. Утрьох цистернах 60 т палива. В першій на 15 т більше, ніжу другій, а у третій – втричі більше, ніж у другій. Скільки тонн палива у другій цистерні?

5. Знайдіть корені-рівнянь: а) Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь; б) (-4х – 3)(3х + 0,6)= 0.

6. Різниця двох чисел дорівнює 5. Знайдіть ці числа, якщо Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь

class=""/> меншого з них дорівнює 20 % від більшого.

Варіант 2

1. Розв’яжіть рівняння: а) 2х – 16 = -5х – 30; б) 8,5 – 2,15х = 3,05х – 9,5.

2. Розв’яжіть задачу складанням рівняння:

Рюкзак важчий від валізи у 2,4 раза. Яка маса валізи, якщо вона менша від маси рюкзака на 9,1 кг?

3. При яких значеннях змінної справджується рівність?

А) 2Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівняньУ – 1,27 = Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівняньУ – 4,77;

Б) 0,4(х – 9) = 0,7 + 0,3(х + 2).

4. У трьох цехах заводу 270 верстатів. У першому втричі більше, ніж у третьому, а в другому – на 20 верстатів більше, ніж у третьому. Скільки верстатів у третьому цеху?

5. Відшукайте корінь рівняння: а) Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь; б) (5у + 7)(2у – 0,4) = 0.

6. Сума двох чисел дорівнює 138. Знайдіть ці числа, якщо Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь одного з них дорівнює 80 % другого.

III. Розв’язання і відповіді

Варіант 1

1. а) х = -11; б) х = Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь; х = 0,4.

2. Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь та Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь.

3. а) 1,2. б) -2.

4. 9т.

5. а) 9. б) –Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь; -0,2.

6. Нехай менше число х, тоді більше число х+6. Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь меншого числа – це Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівняньХ, 20 % більшого – це 0,2(х+6). За умовою задачі Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь меншого і 20 % більшого числа рівні. Складемо рівняння:

Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівняньХ = 0,2(х + 6); – х = Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь(х + 6) | – 45; 10х = 9(х + 6); 10х = 9х + 54; х = 54.

Отже, менше число 54, а більше 54 + 6 = 60.

Відповідь. 54; 60.

Варіант 2

1. а) х = -2. б) х = Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь; х = 3Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь.

2. 15,6 кг.

3. а) -2. б) 49.

4. 50 верстатів.

5. а) 4. б) -1,4; 0,2.

6. Нехай менше число х, тоді більше число (138 – х). Оскільки Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь < 0,8, то Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь більшого числа, тобто Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь(138 – х)дорівнює за умовою 80 % = 0,8 меншого, або 0,8х. Складемо рівняння:

0,8х = Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь(138 – х); Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівняньХ = Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь(138 – х) | – 45; 36х = 10(138 – х);

36х = 1380 – 10х, 46х = 1380; х = Рівняння та їх властивості. Розвязування задач за допомогою рівнянь; х = 30.

Отже, менше число 30, а більше 138 – 30 = 108.

Відповідь. 30; 108.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівняння та їх властивості. Розв’язування задач за допомогою рівнянь - Плани-конспекти уроків по математиці
« 
 »