Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

Контрольні запитання

№ 1. Маси речовин, що вступають у реакцію, дорівнюють масі утворених речовин, про що свідчить закон збереження маси в хімічних реакціях. Цей закон підкріплений тим, що атоми в хімічних реакціях не зникають, а просто переходять з одних речовин до складу інших. За допомогою хімічних символів і знаків закон збереження маси відображають рівнянням хімічної реакції.

№ 2. При горінні свічки її маса поступово зменшується, це не суперечить закону збереження маси, тому що при горінні виділяється вуглекислий газ.

№ 3. Хімічне

рівняння – це умовний запис хімічної реакції (хімічного явище) за допомогою хімічних формул, коефіцієнтів і знаків “+” “-” та “=”. Знак “=” вказує на те, що кількість атомівкожного хімічного елемента у лівій та правій частині хімічного рівняння однакова. Коефіцієнт вказує на кількість молекул, які вступають в реакцію та утворюються в результаті реакції.

Індекс у хімічній формулі вказує на кількість атомів, які входять до складу молекули.

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1. Поясніть, що означають записи:

А) 2Н – 2 атома Гідрогена;

O – 1 атом Оксигену;

4Fe – чотири атоми

Феруму;

3Са – три атоми Кальцію;

5N – п’ять атомів Нітрогену;

Б) O2 – одна молекула Оксигену, яка складається з двох атомів Оксигену;

5O2 – п’ять молекул Оксигену;

6O – шість атомів Оксигену;

O3 – одна молекула Озону, яка складається з трьох атомів Оксигену;

2O3 – дві молекули Озону.

В) 3Н2O – три молекули води, які складаються з двох атомів Гідрогену i атому Оксигену;

5Н2 – п’ять молекул Водню, які складаються з двох атомів Гідрогену;

2СO2 – дві молекули вуглекислого газу;

5С – п’ять атомів Карбону;

3O2 – три атому Кисню.

2. N2 + 3Н2 = 2NH3.

3.

Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

Згідно Закону збереження маси речовин маємо: маса речовин, що виступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції.

Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

Відповідь: m(Н2O) = 18 г.

Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях - ГДЗ з Хімії