Рівняння з двома змінними – Системи лінійних рівнянь

Математика – Алгебра

Системи лінійних рівнянь

Рівняння з двома змінними

Лінійним рівнянням з двома невідомими Називається рівняння виду Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, де x і y – невідомі, a, b, і с – числа (Коефіцієнти рівняння).
Розв’язком рівняння з двома невідомими називається пара значень невідомих, при яких рівняння перетворюється у правильну числову рівність. Наприклад: Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь;
Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь – розв’язок рівняння, адже Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь – правильно;

src="/files1/sprav-ukr823_fmt2.jpeg" class=""/> не є розв’язком, бо Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь – неправильно.
Щоб знайти розв’язок рівняння з двома невідомими, можна підставити в рівняння довільне значення одного невідомого і, розв’язавши одержане рівняння, знайти відповідне значення другого невідомого. Наприклад:
Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь,
Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь,
Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь.
Рівняння з двома невідомими називаються Рівносильними, якщо вони мають одні й ті ж розв’язки або не мають розв’язків.
Властивості рівнянь з двома
невідомими відповідають властивостям рівнянь з одним невідомим.
Використовуючи ці властивості, можна знаходити розв’язки рівняння за такою схемою: виразити з даного рівняння одне невідоме через друге, а потім брати довільне значення другого невідомого й обчислювати відповідне значення першого. Наприклад:
Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь,
Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь; Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь.
Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь, Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь; Рівняння з двома змінними  Системи лінійних рівнянь.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівняння з двома змінними – Системи лінійних рівнянь - Довідник з математики
« 
 »