Ризик інноваційний

Ризик інноваційний – можливість втрат, збитків у підприємств, фірм, компаній, що виникають у процесі вкладання ними інвестицій у виробництво нових товарів і послуг, а також запровадження організаційних управлінських нововведень, освоєння нової технології та ін. Р. і. виникають здебільшого при створенні нового товару і послуги з використанням старої техніки і технології, в процесі виробництва нового товару або послуги за допомогою нової технології та ін. Якщо в першому випадку такий ризик може виникнути внаслідок невідповідності якості товарів вимогам споживачів, то в другому – товар може не знайти покупця, а також техніка може не відповідати вимогам виробництва нової продукції.


Ризик інноваційний - Економічний словник