Ризик інвестиційний

Ризик інвестиційний – ризик знецінення інвестицій, передусім капіталовкладень, під впливом комплексу факторів ризику. Такими факторами є політичний, соціальний, внутрішньо-економічний та зовнішньоекономічний. Якщо йдеться про ситуацію в конкретній країні щодо іноземних інвесторів, до політичних ризиків відносять дії державної влади та органів управління; до соціальних – виступи національних загонів найманих працівників і деструктивні дії щодо іноземних компаній; до внутрішньо-економічних – фактори, які сприяють або погіршують інвестиційний клімат у країні (див. Інвестиційний клімат) і серед яких важливу роль відіграють фінансові ризики, що визначаються передусім здатністю країни повертати своєчасно на умовах платності отримані кредити; до зовнішньоекономічних – ризики, пов’язані з виробничою діяльністю за кордоном, експортні та ін. Для уникнення або послаблення Р. і. уже на початковій стадії інвестиційного проекту вживають заходів щодо вибору країни інвестування, способів проникнення на ринок. Основними методами зниження ризиків є: 1) страхування від політичних і соціальних ризиків через різні державні, приватні та змішані організації, компанії та служби, угоди з іншими країнами про взаємний захист інвестицій та ін.; 2) створення резервного фонду підприємств, компаній на випадок збитків, втрат від інвестиційної діяльності за кордоном; 3) включення до вартості інвестиційного проекту своєрідної “гарантії від ризику” – певної страхової суми; 4) диверсифікація ризику вкладенням інвестицій у різні країни; 5) підготовка інвестиційних проектів високої якості, передусім з експортною спрямованістю та ін.


Ризик інвестиційний - Економічний словник