РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР І ЗВИЧАЇВ НАРОДІВ

Урок 25. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР І ЗВИЧАЇВ НАРОДІВ

Мета: продовжити ознайомлення учнів з різноманітністю культур і звичаїв народів; вчити доводити необхідність толерантного ставлення до різноманітності культур, звичаїв народів; виховувати повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Презентація малюнків “Земля – спільний дім для всіх людей”

– Нехай Земля буде будинком, де панує мир і злагода.

2. Гра “Що спільного,

чим відрізняємось?”

– Крім даних від природи біологічних ознак, люди відрізняються й суспільними рисами, різноманітністю культур і звичаїв. Якими саме? Наведіть приклади. (Міркування учнів.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про різноманітність культур і звичаїв народів.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя з елементами бесіди

– Сучасне людство налічує тисячі народів, майже 200 держав, понад 6 млрд жителів. Серед усієї маси людей немає двох однакових осіб. Кожен має свої особливості. Крім індивідуальних відмінностей, виділяють також

групові: сімейні, статеві, вікові, професійні, національні і т. ін. Будь-яка нація, соціальна група сприймає із системи загальнокультурних людських цінностей тільки те, що відповідає духовному настрою, їхньому рівню розвитку, можливостей. Національні культури стають взаємопов’язаними. Вони впливають одне на одну, посилюється взаємозв’язок різних країн і народів. Національні риси не можна перебільшувати, робити їх винятковими. Національні особливості зближують людей, зацікавлюють людей інших національностей, а не вилучають людей з національного оточення інших народів, не замикають народи у собі. “Наша істинна національність – це людство”,- сказав письменник Герберт Джордж Уелс.

Людина повинна виконувати певні правила сумісного співіснування на Землі (учитель читає правила та обговорює їх з дітьми).

– Любити і шанувати Землю, яка благословляє життя й управляє ним.

– Не ставити себе над іншими живими істотами і поводитися таким чином, щоб вони не зникали.

– Бути вдячним рослинам і тваринам за їжу, яку маємо.

– Не оскверняти багатств Землі виробництвом зброї.

– Не наживатися на багатствах Землі, а відновлювати їх.

– Споживати багатства Землі раціонально, бо всі земляни мають на них однакові права.

– Які народи, що проживають на території України, ви знаєте? Як ви вважаєте, вони мають однакові з нами права? Як ми до них повинні ставитися?

– Кожен народ має свою культуру, свої звичаї. Як проявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів?

– Знання культурних цінностей різних народів, національних свят дозволяє глибше пізнати душу народу, краще порозумітися. Народи, які проживають в Україні, повинні вивчати українську культуру. Якщо основою традиції якогось народу є загальнолюдські цінності, то вони сприймаються всіма народами і потребують толерантного ставлення.

2. Робота за підручником (с. 103-106)

Учні виконують завдання рубрики “Повтори те, що знаєш”.

Вправа “Мікрофон”

Учні виконують завдання рубрики “Поділися своїми думками”.

Робота в парах

Учні працюють за малюнками і запитаннями на с. 103-104.

Читають текст рубрики “Я хочу дізнатися”.

Робота в парах

Учні виконують завдання на с. 104.

Опрацьовують матеріали рубрики “Ознайомся з думкою інших людей” та виконують завдання на с. 104-106.

– Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 106. (Я дізнався, що… Я прагну…)

– Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Цікаво знати!

– Найбільшими за чисельністю народами у світі є китайці. Їх понад 1 млрд чоловік, та хіндусіанці (живуть в Індії), їх понад 220 млн чоловік. До великих також належить й українська нація, яка за кількістю представників посідає 22-ге місце. У світі українців понад 47 млн, у тому числі на території України їх проживає 37,5 млн. Близько 10 млн українців живуть за межами своїх історичних земель: у Росії, США, Канаді, Казахстані, країнах Європи.

2. Гра “Прислів’я” (див. додатковий матеріал до уроку)

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Гра “Прислів’я”

– До прислів’їв різних народів доберіть аналогічне українське прислів’я. (Ця гра має за мету підкреслити подібні риси національностей.)

– Як дбаєш, так і маєш.

Где нянек много, там дитя безного. (Білорусь)

У семи нянек дитя без глаза. (Росія)

– Хто два зайці гонить, жодного не здогонить.

Два арбуза не удержишь. (Кавказ)

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. (Росія)

– Чий корінь, того й плід.

От рябиньї яблок не жди. (Латвія)

От осинки не родятся апельсинки. (Росія)

– За один раз не зітнеш дерева враз.

Нерадивый дважды делает. (Татарстан)

Семь раз отмерь – один отрежь! (Росія)

– Більше діла, менше слів.

Больше знай, меньше болтай. (Татарстан)

Больше думай, меньше говори. (Росія)

– Язик до Києва доведе, але там його доведеться прикусити.

Тот не заблудится, кто спрашивает. (Естонія)

Язык до Киева доведет. (Росія)

– Діти, що ви помітили? (Учитель підводить учнів до розуміння спільності народів у їх прагненнях, моральних якостях і т. ін.)

3. Гра “П’ять речень”

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що нового про різноманітність культур і звичаїв народів ви дізналися?

– Чому в Україні дуже важливо знати звичаї різних народів?

– Які приклади звичаїв різних народів, що живуть в Україні, вам відомі?

– Як потрібно ставитися до культури різних народів?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 103-106).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР І ЗВИЧАЇВ НАРОДІВ - Плани-конспекти уроків по соціології